Ocena brak

GOURDAN SIMON CRSA

Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012

ur. 25 III 1646 w Paryżu,
zm. 10 V 1729 tamże, pisarz ascet., hymnograf. Był synem
król. sekretarza; 1661 wstąpił do opactwa Świętego Wiktora w
Paryżu, gdzie odbył nowicjat i 1670 przyjął święcenia k a p ł . ;
pełnił w Paryżu funkcję pielęgniarza, kantora i kierownika
duchowego.

Ogłosił Les vies et les maximes des hommes illustres qui
ont fleuri dans l'abbaye de Saint Victor de Paris (P 1693),
gdzie, przejęty i d e a ł em wiktorynów, ukazał wzory życia zak.
(m.in. studium o Tomaszu i Achardzie, świętych z opactwa
Św. Wiktora); inspirowany nauką Ch. de Condrena opublikował
Sacrifice perpétuel de foi et d'amour au très Saint
Sacrement de l'autel (P 1714);

na uwagę zasługuje również
t r a k t a t Le coeur chrétien formé sur le coeur de Jésus-Christ
(P 1722), w którym G. podjął problematykę kultu Najśw.
Serca Jezusa, rozpatrując ją w aspekcie tajemnicy Eucharystii;
pod koniec życia G. rozpoczął p r a c ę nad komentarzem
do ksiąg Pisma św., wydał jednak tylko Méditation continuelle
de la loi de Dieu ou considérations et élévations sur le Pentateuque
(P 1727) i Elévations à Dieu sur les psaumes disposées
pour tous les jours du mois (P 1729);

G. jest również a u t o r em
ok. 1100 hymnów (m.in. o św. Jadwidze) i ok. 400 sekwencji,
z których kilka weszło do brewiarzy i mszałów galijskich;
3 tomy rękopisów G. znajdują się w BN w Paryżu.

 

Brémond X 123-132; H. Eberhart. LThK IV 1149; J. Noye, DSAM VI
610-612.

Podobne prace

Do góry