Ocena brak

Gotyckie katedry

Autor /Zula Dodano /23.04.2013

W budownictwie pełnego średniowiecza nadal jeszcze powstawały kościoły romańskie, ale w połowieXII wieku wyłonił się z sztuki romańskiej nowy styl, nazywany (od XVI wieku) gotykiem. W konstrukcjibudowli., opartej na zwartym i konsekwentnym systemie szkieletowym, zastosowano sklepienie krzyżowo-żebrowe, przypory, łuki oporowe i łuk ostry w konstrukcji i dekoracji. Łuki oporowe, w połączeniu złukiem ostrym, umożliwiały wznoszenie budowli strzelistych, niezmiernie wysokich, o bardzo dużychoknach, trybunach, trytonach i arkadach. Świadczyły one o przezwyciężeniu bezwładu materii i swobodzie myśli twórczej człowieka, skierowanego w górę, ku Bogu. Odpowiadało to mentalności ludzi średniowiecza,którzy w katedrach chcieli widzieć urzeczywistnienie się Jeruzalem Niebieskiego.

Za pierwsze wielkie dzieło gotyku uważa się kościół klasztorny opactwa Saint-Denis. Rozpoczęto jegobudowę w 1141 roku, nie odcinając się jeszcze całkowicie od sztuki romańskiej. Gotyk z Francji rozpowszechniłsię w Anglii, Niemczech, Hiszpanii i w Europie Środkowej, najmniej zaś zakorzenił się w Italii.W tym stylu zbudowano sławne dziś katedry w Paryżu (Notre-Dame), Amiens, Reims, Beauvais,Strasburgu, Fryburgu, Mediolanie, Ratyzbonie i Pradze. Apogeum osiągnął on w katedrze w Chartres.Na ziemiach polskich rozpoczęto budowę gotyckiej katedry najpierw we Wrocławiu (1244), następnie w Chełmży (1241).

W dążności do zmniejszenia płaszczyzn ścian przez okna i rozety powstał gotyk płomienisty, któregopierwszą głośną budowlą stała się paryska Sainte-Chapelle (1242-1248).

Katedry średniowieczne pozostały jako najznakomitsze zrealizowanie gotyku, ale w tym stylu wznoszonoteż kościoły klasztorne, franciszkańskie i dominikańskie, częściowo cysterskie, kościoły parafialne miejskie,szpitale, ratusze i sukiennice, zamki z ich częstymi kaplicami, budynki uniwersyteckie, a nawet murymiejskie z basztami i barbakanami.

Podobne prace

Do góry