Ocena brak

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez województwo

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

  1. mienie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i w innych ustawach

  2. w drodze przekazania mienia przez Skarb Państwa w trybie uregulowanym ustawą samorządową art.48 SamWojewU.

Wojewódzka ustawa samorządowa przewiduje przekazywanie mienia na podstawie decyzji administracyjnych wojewody w trybie KPA, przy czym organem odwoławczym jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

Podobne prace

Do góry