Ocena brak

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez powiat

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Ustawa o samorządzie powiatowym w art.47 w podobny sposób ustala przypadki nabycia mienia przez powiat:

  1. na podstawie odrębnej ustawy

  2. w związku ze zmianą granic powiatu

  3. na skutek przejęcia mienia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia

  4. w drodze darowizn oraz spadków

  5. w drodze określonych czynności prawnych

Podobne prace

Do góry