Ocena brak

Gospodarka turystyczna Meksyku

Autor /ScufadoInonfimbymb Dodano /17.05.2005

Gospodarka turystyczna Meksyku
GOSPODARKA TURYSTYCZNA MEKSYKU

SPIS TREŚCI
WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1
CHARAKTERYSTYKA MEKSYKU
1.1. Informacje ogólne 4
1.2. Położenie kraju 5
1.3. Warunki klimatyczne 6
1.4. Informacje demograficzno- społeczne 9
ROZDZIAŁ 2
TURYSTYKA MEKSYKU
2.1. Główne walory turystyczne 12
2.2. Obszary docelowe turystyki 21
ROZDZIAŁ 3
ANALIZA POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ MEKSYKU
3.1. Dostępność komunikacyjna 27
3.2. Infrastruktura hotelarska 30
3.3. Infrastruktura gastronomiczna 32
3.4. Informacja turystyczna 33
3.5. Organizacje turystyczne działające na terenie kraju 34
ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI 35
BIBLIOGRAFIA 36

WSTĘP
Ze względu na swoje położenie geograficzne, atrakcje środowiska przyrodniczego a przede wszystkim ogromne bogactwo zabytków archeologicznych wielu starożytnych cywilizacji, Meksyk jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie krajów świata. Meksyk jest dynamicznie rozwijającym się krajem przemysłowo-rolniczym., jednym z najlepiej rozwiniętych w Ameryce Łacińskiej. Ustabilizowanie sytuacji gospodarczej po wielkim kryzysie oraz silna pozycja w rejonie Ameryki Łacińskiej dało dla kraju możliwość wstąpienia do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Celem tej organizacji jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. Dużą rolę w rozwoju gospodarki Meksyku odegrał prezydent Carlos Salinas de Gortari. Odnowił on wiarę w gospodarkę. Był zagorzałym zwolennikiem utworzenia Północnoamerykańskiego Obszaru Wolnego Handlu (NAFTA) przez Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanadę. Podpisanie tego układu włączyło kraj do gospodarki globalnej . Od momentu wejścia do porozumienia o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą (NAFTA) w 1994 gospodarka Meksyku wkroczyła na ścieżkę dynamicznego rozwoju gospodarczego .
Gospodarka kraju w dużej części opiera się na dochodach z turystyki, która jest najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki meksykańskiej, po wydobyciu ropy naftowej stanowi ona największe źródło dochodów. Turystyka w Meksyku posiada długie tradycje rozwoju, stanowiąc jednocześnie ważny czynnik równoważenia bilansu płatniczego.

ROZDZIAŁ 1
CHARAKTERYSTYKA MEKSYKU
1.1. Informacje ogólne

Flaga Meksyku Godło Meksyku

Miejsce Meksyku na świecie

MEKSYK (Stany Zjednoczone Meksyku, Estados Unidos Mexicanos)
Stolica: Meksyk; Mexico City (pop. 9,875,344).
Populacja: 108 701 000
Powierzchnia: 1958,2 tys. km2
Gęstość zaludnienia: 57 osób/km2
Klimat: Północna i środkowa część – zwrotnikowy, część południowa –podrównikowy wilgotny
Ustrój polityczny: republika federacyjna
Główne wyznania: katolicy 90%, protestanci 5%
Języki: hiszpański (urzędowy), nahuatl
Jednostka monetarna: peso (MXN)
PKB: 11,249 USD/1 mieszk.

Podobne prace

Do góry