Ocena brak

Gospodarka turystyczna Austrii

Autor /Rhiptiots Dodano /18.11.2007

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA AUSTRII.
Austria ze stolicą w Wiedniu leży w południowej części Europy Środkowej i w dwóch trzecich jest obszarem górzystym. Powierzchnia wynosi 83 855 tys. km2. Kraj ten zamieszkiwany jest przez blisko 8 mln ludzi, w tym półtora miliona to mieszkańcy stolicy. Językiem urzędowym jest niemiecki. Obszar Austrii należy do pięciu większych formacji geologicznych. Są to: Alpy Wschodnie, przedgórze Alp i Karpat, Basen Panoński, Kotlina Wiedeńska i Masyw Czeski. Najwyższe pasma górskie kraju występują w Alpach Centralnych. Wysokie Taury z najwyższym szczytem Austrii – Grossglockner (3797 m n.p.m.) i Alpy tztalskie z Wildspitze (3774 m n.p.m.). Najwyższe partie gór są zlodowacone, a najbardziej znany jest lodowiec Pasterze spływający do stóp najwyższego szczytu w kraju. Na północ od Alp rozciąga się Przedgórze Alpejskie przechodzące następnie w Masyw Czeski. Należy do niego graniczne z Czechami pasmo Szumawy, osiągające w Plckenstein 1378 m n.p.m. Północno–wschodnią część terytorium zajmuje faliste Przedpole Karpackie. Jego rzeźbę urozmaicają strome wzgórza zbudowane ze skał wulkanicznych. Znajdują się tu cieplicowe źródła wody mineralnej. Na zachodzie znajdują się tereny nizinne z zapadliskową Kotliną Wiedeńską i niewielkim fragmentem Niziny Węgierskiej. Najniżej położoną jej częścią jest bagnista kraina słonych jezior – Seewinkel z największym Jeziorem Nezyderskim (115 m n.p.m.). Prawie całe terytorium Austrii leży w zlewisku Morza Czarnego i jest odwadniane przez Dunaj i jego dopływy. Głównymi dopływami Dunaju na obszarze Austrii są: Inn z Salzachem, Enns, Drawa z Murą i graniczna Morawa. Największe jeziora Austrii jak Bodeńskie i Nezyderskie są pochodzenia lodowcowego. Większe skupiska jezior występują w Austrii Górnej i Karyntii. Około 2/5 obszaru Austrii zajmują lasy. W niższych partiach gór występują lasy bukowe i bukowo–jodłowe, przechodzące wyżej w świerkowe. Nad piętrem lasów rozpościera się piętro zarośli, kosodrzewiny, jeszcze wyżej występują hale, na których można spotkać rzadkie gatunki alpejskie, jak np. szarotkę. Austria jest państwem w którym szczególny nacisk kładzie się na ochronę środowiska, czego dowodem jest fakt, że 28,2% powierzchni kraju zajmują obszary chronione. Na terytorium Austrii znajduje się 177 obiektów chroniących krajobraz, o powierzchni powyżej 10 km2. Najwięcej ich skupia się w Alpach. Parki narodowe utworzono w Wysokich Taurach i w górach Karwendel. Zachowana w nich jest wysokogórska rzeźba i roślinność alpejska z potężnymi, spływającymi w doliny jęzorami lodowcowymi. Gospodarka Austrii oparta jest na usługach (turystyka, handel, tranzyt, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe), przemyśle i rolnictwie. Rolnictwo w Austrii ma charakter wysokotowarowy. Ziemie orne zajmują jedynie 20% powierzchni kraju. W strukturze własnościowej przeważają procentowo małe i średnie gospodarstwa.

Podobne prace

Do góry