Ocena brak

GORT VEREKER JOHN wicehrabia Gort (1886-1946) - marszałek

Autor /guzik Dodano /24.02.2011

Brytyjczyk, urodzony jako John Ve-reker, w wieku lat 16 odziedziczył tytuł lorda. W czasie I wojny świa­towej zyskał sławę jako nieustraszo­ny żołnierz, zdobywając wiele odznaczeń bojowych, z których najwyższym był Victoria Cross. W 1937 r. objął stanowisko szefa Generalnego Sztabu Imperialnego (CIGS). 3 września 1939 r. powie­rzono mu dowództwo *Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego (BEF) we Francji. Z zadania nie wywiązał się zadowalająco, co powszechnie łączono z brakiem doświadczenia (do 1939 r. dowodził jedynie brygadą). Jego główną zasługą stało się stwo­rzenie warunków i sprawne zorga­nizowanie ewakuacji wojsk alianc­kich spod *Dunkierki.

Honor nakazywał mu pozostanie ze swoi­mi żołnierzami do końca i dopiero na osobisty rozkaz Winstona Churchilla 1 czerwca przekazał do­wództwo gen. Haroldowi *Alexan-drowi i powrócił do Anglii. W kwietniu 1941 r. mianowany został dowódcą garnizonu na *Gibraltarze, a w maju 1942 r. - na *Malcie. Od 1944 r. był wysokim komisarzem Palestyny i Transjordanii.

Podobne prace

Do góry