Ocena brak

GÓRSKI JAKUB ks.

Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012

ur. ok. 1525 na Mazowszu, zm.
17 VI 1585 w Krakowie, teolog-polemista.

W Akademii Krak.
ok. 1550 otrzymał stopień magistra sztuk wyzwolonych, a
1554 podjął wykłady j a k o docent; 1555 wszedł do Kolegium
Mniejszego, 1560 - do Większego;

od 1563 studiował w Padwie,
a nast. w Rzymie, gdzie 1566 uzyskał doktorat obojga
praw; od 1568 wykładał na wydz. filozoficznym, a od 1571
na wydz. prawa Akademii Krak.; otrzymał kanonię p ł o c ,
p o t em probostwo w Toruniu, 1578 archidiakonat gnieźn.,
1582 kanonię krak. i 1583 archiprezbiterat mariacki; ośmiok
r o t n i e 1574-83 był r e k t o r em Akademii; wbrew większości
nie sprzeciwiał się nauk. działalności jezuitów w Krakowie;
przeprowadził (połowicznie) reformę programu nauczania
na wydz. filozoficznym; troszczył się o ortodoksyjność nauki
t e o l . ; w obronie Akademii wydał Apologia pro Academia
Cracoviensi (Kr 1581). Retoryce i dialektyce poświęcił m.in.
De periodicis atąue numeris oratoriis libri duo (Kr 1558);

j a k o teolog-polemista wspierał S. Orzechowskiego w jego
wystąpieniach przeciw F. Stankarowi i A . F . Modrzewskiemu;
opublikował Praelectionum Plocensium liber ... (I-V,
Coloniae 1572-83), gdzie zajął się m.in. kwestią chrztu
dzieci, pośrednictwem Chrystusa, przyjmowaniem komunii
pod 2 postaciami i usprawiedliwieniem człowieka; przeciwko
Ch. —» Franckenowi ogłosił Pro tremenda et veneranda
trinitate (Kö 1585), zaś F. Crusiusowi - Animadversio
(Kö 1586); w dziedzinie prawa poprzestał na przeróbkach a u t o r ów obcych; jego uczniami byli m.in. S. Warszewicki,
W. Goślicki, A. Gostyński, M. Pudłowski i S. Rudnicki.

 

K. Morawski, Jakub G., humanista i apologeta, w: Czasy Zygmuntowskie na tle prądów Odrodzenia, Wwa 1922, 112-150; H. Barycz, PSB VIII 438-440; S. Ziemski, Jakub G. jako logik i myśliciel, SF 2(1962) 81-109; Indeks biograficzny, HNP VI 195-196; H.E. Wyczawski, SPTK I 567-569; J. Misiurek, Chrystologia braci polskich, Lb 1983.

Podobne prace

Do góry