Ocena brak

Górnictwo

Autor /roman Dodano /31.01.2012

Górnictwo posługuje się wieloma różnymi technikami wydobywczy­mi. Rudę wydobywa się ze skał przy użyciu materiałów wybucho­wych, niektóre minerały są wypłu­kiwane, gdy pod ziemię pompuje się wielkie ilości wody. W efekcie tych wysiłków otrzymujemy surowce mineralne, poczynając od piasku i glinki, a kończąc na złocie, platynie czy diamentach.
Początki górnictwa datują się na epokę kamie­nia tupanego, gdy nasi praprzodkowie uzy­skiwali krzemionkę wpierw z odkrywek powierzchniowych, a potem także z pokładów pod­ziemnych. Dobrze zachowane chodniki jednej z ta­kich neolitycznych kopalń znajdują się koło Opa­towa w Górach Świętokrzyskich. W kopalniach tych natrafić można na pionowe szyby o średnicy do 2 metrów i głębokości około 10 m. Łączył je system poziomych tuneli, które drążono od dna szybu aż do napotkania wartościowego złoża krze­mionki. Zachowały się także ówczesne, wykonane z rogu jelenia, kilofy oraz łopaty zrobione z kości łopatki jakiegoś dużego zwierzęcia.
Szybki rozwój górnictwa nastąpił, gdy ludzie zaczęli potrzebować również innych kopalin, takich jak metale i ich rudy. Pierwsze zapiski mówiące o wysoce rozwiniętym i zorganizowanym górnic­twie pochodzą z roku 3000 przed naszą erą z Egip­tu. Poddani faraona prowadzili na dużą skalę wydobycie miedzi, srebra i złota, a także turkusów z płytkich pokładów.

Podobne prace

Do góry