Ocena brak

GÓRKA Laurenty

Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012

GÓRKA Laurenty, ur. w 1671 we Lwowie, zm. 10 IV 1737 w Wiatce, pisarz ukr., biskup. Uczeń kolegium mohylańskie-go, nast. tamże prefekt i prof. poetyki. Piastował szereg cerkiewnych godności w Kijowie, Astrachaniu, Riazaniu i Wiatce, gdzie założył seminarium. Autor podręcznika poetyki Idea artis poeseos (1707) oraz szkolnego dramatu o tematyce bibl. fosif patriarcha (1708). Był dobrym znawcą literatury pol.; w swej poetyce cytował i omawiał utwory J. i P. Kochanowskich, M.K. Sarbiewskiego, S. Niewieskiego, S.Twardowskiego; zamieścił tu również własne próby poet. w jęz. polskim.

R. ŁUŻNY Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska, Kr. 1966; tenże „Gofred" Tassa-Kochanowskiego na Rusi ww. XVII-XVIII, w: W kręgu „Gofreda" i „Orlanda" (zbiór.), Wr. 1970.

Ryszard Łużny

Podobne prace

Do góry