Ocena brak

GÓRKA JAKUB ks.

Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012

ur. 16 VII 1864 w Borzęcinie k.
Brzeska, zm. 8 III 1917 w Tarnowie, działacz s p o ł . , historyk.

Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Tarnowie
przyjął 1889 święcenia k a p ł . ; nast. był wik. w Wierzchosławicach
i Chełmie k. Bochni; po uzyskaniu 1893 w Wiedniu
d o k t o r a t u teologii byt do 1917 prof, historii Kościoła w seminarium
tarn.; działał w organizacjach charytatywnych,
sodalicji mariańskiej, Stowarzyszeniu Kat. Młodzieży Rękodzielniczej
i Przemysłowej „Ojczyzna", a od 1913 w Stronnictwie
Katolicko-Ludowym, publikując w jego organie
„Lud Katolicki".

Książki G. z zakresu historii Kościoła,
kaznodziejstwa i ascetyki mają charakter popularnonauk.;
w artykułach (ok. 50) opisywał m.in. środowiska robotników
pol. za granicą, które odwiedził w celach duszpasterskich.

 

A. Pechnik, Jakub G., GK 24(1917) 201; P. Gajda, Sylwetki biograficzne
profesorów seminarium duchownego w Tarnowie, Cur 109(1959) 295-313; M. Ree, Trzy świetlane postacie profesorskie, Cur 110(1960) 26-31; W. Węgiel, PSB VIII 407; A. Nowak, Bibliografia prac drukowanych profesorów seminarium duchownego w Tarnowie. Tw 1966, 333-384 (mpsBSemTw); tenże. Działalność pisarska księży profesorów seminarium duchownego w Tarnowie, Cur 118(1968) 151-158; M. Kwaśniak, Ksiądz Jakub G. (1864-1917), Tw 1973 (mpsBSemTw); B. Kumor, Nauczanie historii Kościoła. Okres od roku 1815 do 1973, DTKP III 1, 353-383; J . Kracik, H.E. Wyczawski. SPTK I 564-566.

Podobne prace

Do góry