Ocena brak

GÓRKA DUCHOWNA

Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012

Parafia i s a n k t u a r i um maryjne w
dek. śmigielskim w archidiec. poznańskiej.

Od XI w. do
1797 wieś G. była własnością benedyktynów z Lubinia
(stąd nazywano ją także Górką Lubińską lub Mniszą); prawdopodobnie również w XI w. powstała parafia G . , lecz pierwsza
wzmianka o proboszczu pochodzi z 1400; 1610 wymieniony
jest murowany kościół par. św. Michała Archanioła
(obecnie MB Pocieszenia i św. Michała A r c h a n i o ł a ) , odnowiony
po pożarze ok. 1700, rozbudowany 1799-1801, późnogot.,
zbarokizowany, 1-nawowy;

1760 staraniem prob.
Augustyna Ganowicza OSB (1746-85) dobudowano kaplicę
MB Pocieszenia, w której umieszczono znajdujący się od
ok. 1410 w G. słynący łaskami obraz MB Pocieszenia,
niewielkich rozmiarów, namalowany na blasze przez nieznanego
artystę, przypuszczalnie z warsztatu sieneńsko-
-toskańskiego, choć wg tradycji obraz pochodzi ze szkoły
czes.;

od XV w. G. stała się znanym miejscem pielgrzymkowym;
książka Ganowicza Łaski i dobrodziejstwa światu
ulubione przy cudownym obrazie Pocieszenia Matki Bożej w
kościele Parnym O.O. Benedyktynów wsi G. nazwanej (Pz
1774) opisuje 150 przypadków uzdrowień, dokonanych za
przyczyną MB Góreckiej; 1788 przyozdobiono obraz srebrnymi
sukienkami i pozłacanymi koronami; 1927 pożar
zniszczył obraz; wierną jego kopię na miedzianej blasze
wykonał Marian Szczurkowski; 28 VIII 1966 abp A. Baraniak
w obecności ok. 50 000 wiernych dokonal uroczystej
koronacji obrazu (jego kopie są w wielu kościołach archidiec.
poznańskiej);

wśród pielgrzymów w G. byli m.in.
B e r n a r d z Wąbrzeźna OSB, Stanisław Kostka i Edmund —>
Bojanowski; przy kościele w G. działało m.in. Bractwo
Paskowe MB Pocieszenia; benedyktyni zarządzali parafią
G. do 1843, p o t em przejęli j ą księża diecezjalni.

 

SGKP II 710, XV cz. 1, 519-520; Nowacki DAP II 424, 432, 749, 756; E. Dwornik, G. - dawne benedyktyńskie sanktuarium maryjne w Wielkopolsce, Lubin 1965 (mps w Archiwum Par. w G.); U „Matki Pocieszenia", Przewodnik Katolicki 57(1966) 316; SzmPz 440-441. (1985) 407; J. Reszelewski, G. w latach 1801-1858, Pz 1974 (mpsArPz); KZSP V z. 12, 11-12; J. Reszelewski, G. w latach 1858-1945, Pz 1981 (mpsArPz); Z dawna Polski Tyś Królowa. Przewodnik po sanktuariach maryjnych. Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1983, Szymanów 1983, 1986 , 410-413 (ilustracja 72).

Podobne prace

Do góry