Ocena brak

GORDON FRANCISZEK CR

Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012

ur. 25 VIII 1860 w Tryszczyniu
k. Bydgoszczy, zm. 13 II 1931 w Chicago, polonijny
działacz kośc. i nar., red. i wydawca.

Do Stanów Zjedn.
wyjechał 1881; teologię studiował w Kolegium Zmartwychwstańców
w Kentucky, a nast. na Gregorianum w Rzymie,
gdzie 1886 złożył śluby zak. i 1889 przyjął święcenia k a p ł . ;
1889-92 i 1896-99 był wik. przy parafii św. Stanisława Kostki
w Chicago (od 1899 jej p r o b . ) , w przerwie - prof. Kolegium
Zmartwychwstańców w Adrianopolu (Bułgaria) i prokurator
em domu zak. w Krakowie (1894-95);

pracował także w zak.
kurii gen. w Rzymie; 1896-99 pełnił funkcję r e k t o r a Kolegium
św. Stanisława w Chicago; zorganizował tam też par. NMP
Anielskiej; 1889 utworzył Spółkę Wydawnictwa Pol., dostarczającą
pol. podręczniki do szkół polonijnych w Stanach
Z j e d n . ; 1890-1931 wydawał „Dziennik Chicagowski", a
1900-31 również „Głos Polski".

Dla podtrzymania polskości
młodzieży zorganizował macierz pol., dla której wydawał
1899-1930 tygodnik o tej samej nazwie; byt aktywny w ->
Zjednoczeniu Polskim Rzymskokatolickim; wieloletnia
działalność społ. zjednała mu popularność; pap. Pius XI
odznaczył go O r d e r em Pro Ecclesia et Pontífice; 1918-28 byl
prowincjałem i delegatem zakonu na Stany Zjedn. i Kanadę.

G. jest m.in. autorem podręcznika Dwadzieścia nauk (Ch
1890), Książki do nabożeństwa dla młodzieńców (Ch 1897)
oraz Listów z podróży po ziemiach polskich i do Ziemi
Świętej ( I - I I I , Ch 1910).

 

A.L. Waldo. Sokolstwo, dzieje idei i organizacji w Ameryce, Pi 1956. 413-445; F. German. PSB VIII 301-302; J. Iwicki, Biographical Sketch of Father Francis G.. Ch 1961; tenże. The History of G. Technical High School. Ch 1961; J.A. Wytrwał, America's Polish Heritage, Detroit 1961, 186; J. Iwicki, Resurrectionist Studies. The First One Hundred Yeurs 1866-1966, R 1966; E. Janas, Dictionury of American Resurrectionists 1865-1965. R 1967; Centennial 1867-1967 St. Stanislaus Kostka Church Chicago, Ch 1967; F. German, SPKP 279; J. Kowalik. The Polish Press in America, San Francisco 1978; B. Micewski, SPTK V 473-478.

Podobne prace

Do góry