Ocena brak

Góra św. Anny

Autor /grapcio Dodano /24.01.2013

Wieś na Wyżynie Śląskiej, na najwyższym wzniesieniu grzbietu Chełma o wysokości 404 m (zwanym kiedyś Chełmskim Wier­chem, Górą św. Jerzego, Górą św. Jakuba, Górą Chełmską czy wreszcie Górą św. Anny). Od ponad 500 lat znane miejsce pielgrzymowania.
Góra św. Anny jest parkiem krajobrazo­wym, należy do niej m.in. rezerwat geologiczny z odsłoniętym stożkiem wulkanicznym i krasowe „Siedem źródeł" — początek potoku Cedron. Jest tu naj­większy w Polsce i jeden z większych w Europie amfiteatr na 80 tys. osób, zbudowany w 1934-38 w nieczynnym kamieniołomie.
Gotycko-barokowy kościół św. Anny zbu­dowany w 1485-1516. Obecny barokowy wystrój nadany w 1958-1960. Rangę bazyliki kościół otrzymał od Jana Pawła II w 1983. W ołtarzu głównym cudowna figurka, relikwiarz z XV w. św. Anny Samo­trzeć. Na jej lewej ręce, córka Maryja, a na prawej, wnuk Jezus. Na suficie kościoła malowidła al secco wykonane przez Józefa 
Mitschkę, przedstawiające sceny z życia św. Anny. Ołtarze boczne z XIX w. o charakterze barokowym. W najstarszej części kościoła kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. Zespół kaplic kalwaryjskich „Droga Męki Pańskiej i Dróżki Matki Boskiej" zbudowano w 1700-09, przebudowano w latach 1760­64 oraz 1784-90.
Klasztor Franciszkanów zbudowany z ka­mienia w 1733-49, rozbudowany w 1905. Dziedziniec odpustowy z krużgankami, zwanyRajskim Placem, z 1 768, roz­budowano po 1886. Grota Lurdzka zbudo­wana z kamieni wapiennych w 1912-14.
O Górę św. Anny stoczono największą bitwę III Powstania Śląskiego. W 1964 powstałoMuzeum Czynu Powstańczego w Leśnicy, w 1980 przeniesione do odresta­urowanego Domu Polskiego, położonego między Leśnicą a Górą św. Anny. Eksponaty związane z powstaniami śląskimi w latach 1919, 1920, 1921 oraz plebiscytem. Szcze­gólną wartość ma zbiór sztandarów bojo­wych i kombatanckich.
Ponad amfiteatrem, na wysokiej skarpie, monumentalny Pomnik Czynu Powstań­czego, autorstwa Xawerego Dunikow­skiego. Zbudowano go w 1955 na miejscu niemieckiego mauzoleum, zburzonego po wojnie. Pomnik stanowią cztery pylony połączone architrawem. Zdobi je fryz kamienny z motywami zwierzęcymi 
i roślinnymi. Z narożników wychodzą wy­konane z granitu „głowy śląskie". Pośrodku znicz. Na cokole wyryte: Śląski Krzyż Powstańczy i Krzyż Grunwaldu.
Pomnik otaczają wykute w kamieniu, nadnaturalnej wielkości postacie: matki z dzieckiem na ręku, rolnika, górnika i hut­nika. Na zewnętrznych ścianach pylonów reliefy z datami i scenami figuralnymi. Jest to miejsce składania hołdu tym, którzy za tę ziemię oddali swoje życie.

Podobne prace

Do góry