Ocena brak

GÓRA, Góra Śląska

Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012

Parafia i dekanat w archidiec.
wrocławskiej. Wieś G. istniała już 1155; w jej pobliżu przed
1289 założono miasto G. (obecnie Stara G.) na prawie magdeburskim; mimo germanizacji G. była dużym skupiskiem ludności
pol., stałej bądź napływowej; jeszcze w XVI w. odbywały
się tu pol. nabożeństwa; 1945 G. wróciła do Polski.

W końcu XIII w. powstała w G. parafia przy kościele św.
Katarzyny, zbudowanym 1302; obecny, wzniesiony 1475-1552
jest późnogot., murowany z cegły, halowy, 3-nawowy, z
p r e z b i t e r i um zakończonym 6-bocznie, otoczonym ambitem
i wieńcem kaplic oraz z 2-wieżową fasadą, nakryty sklepien
i em gwiaździstym, z barokowym wyposażeniem wnętrza;
1360 wzmiankowany jest w G. szpital z kościołem św. Mikołaja;
w par. G. działało Arcybractwo Bożego Ciała; na pocz.
XVI w. zbudowano poza miastem kościół cmentarny Bożego
Ciała, późnogot., murowany, 1-nawowy, obok którego znajduje
się barokowa kalwaria z 1741; ok. 1600 zaznaczyły się
w G. wpływy reformacji; ewangelicy zajęli wszystkie kościoły,
które 1628 odzyskali katolicy (ok. 3000 ewangelików
wywędrowało z G. do Polski);

p o n a d t o w G. istnieje ewang.
kościół barokowy, murowany 1744, tworzący całość z got.
wieżą dawnego ratusza. Archiprezbiterat G. powstał 1376;
do d e k a n a t u G. należy obecnie 9 parafii: Chróścina, Czernina,
G., Luboszyce, Osetno, Siciny, Sułów Wielki, Wąsosz i
Żabin.

 

SGKP II 689; Real-Handbuch des Bistums Breslau, Br 1929. II 140-144; Deutsches Städtebuch, St 1939, I 767-768; Przeszłość i teraźniejszość miasta G., Wr 1960; MPT II 556-557; K. Dola, Szpitale średniowieczne Śląska, RTSO 1(1968) 269; W. Urban. Regesty dokumentów Archiwum Parafialnego w G.. Studia Teologiczno- Historyczne Śląska Opolskiego 3(1973) 373-374; tenże, Z dziejów duszpasterstwa katolickiego w archidiakonacie opolskim i głogowskim w czasach nowożytnych, Wwa 1975, II 8, 39-47, 114-119, 199-208, 263-264; J. Pilch, Zabytki architektury Dolnego Śląska, Wr 1978, 72-73; SzmWr (1979) 132-138.

Podobne prace

Do góry