Ocena brak

GOMEZ FERNANDEZ JULIAN ÖGD

Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012

Imię zak. Sylweriusz
od św. Teresy, ur. 8 III 1878 w Escobados de Arriba (Burgos),
zm. 10 III 1954 w Mazatlán (Meksyk), historyk zakonu,
wydawca tekstów mistycznych.

Po studiach filoz. w seminarium diec. w Burgos wstąpił
1895 do zakonu w L a r r e a (prow. Alava); studia teol. odbył
w seminarium zak. w Burgos i 1902 przyjął święcenia k a p ł . ;
nast. do 1904 kontynuował studia na Gregorianum i w Kolegium
Rozkrzewiania Wiary w Rzymie, po czym odbył
podróże nauk. do Niemiec, Anglii i Ameryki Pd.; był przeor
em w Burgos (1920-33), prowincjałem (1933-37), definitor
em gen. i gen. zakonu (1947-54).

Jest a u t o r em wielu prac
hist. (wyd. w Burgos) i dotyczących duchowości zakonu,
m.in. Historia del Carmen Descalzo en España, Portugal y
America (LXV, 1935-52), El precepto de amor. Estudio
histórico-critico de la caridad cristiana y de sus relaciones con
la legal y la filantropìa (1913, 1940 ) , Santa Teresa modelo
de feminismo cristiano (1931), Vida de santa Teresa de Jesús
(LV, 1935-37), La carmelita perfecta (I-III, 1948); wydaniem
m.in. Obras de santa Teresa de Jesús (I-IX, 1915-24, 1952 ) i
Obras de san Juan de la Cruz (I-IV, 1929-31) dokonał istotnego
wkładu w ustalenie tekstów karmelitańskich mistyków.

Od
1913 był oficjalnym historykiem zakonu; należał do hiszp.
towarzystw nauk. Real Academia de la Historia i Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas. Po śmierci G. z jego
zbiorów utworzono w Burgos Archivo Silveriano i publikowana
jest seria pod tą samą nazwą.

 

Zelo zelatus sum. In honorem Reverendissimi Patris Sílverii a Santa Teresia [...] quinquagesimum ab inito sacerdotio annum féliciter peragentìs 1902-52. R ¡952; Valentino de Santa Maria. // Padre Silverio de Santa Teresa prepósito generale dei carmelitani scalzi. Rivista di vita spirituale 8(1954) 227-230; Valentin de la Cruz, Fray Silverio de Santa Teresa. Su vidu, su obra, su gobierno. Burgos 1962; Al R.P. Silverio de Santa 'Teresa en X anniversario de su muerte. El Monte Carmelo 72(1964) 5-145, 449-599; Simeone della Santa Famiglia, Panorama storico-bibliografico degli autori spirituali teresiani, R 1972, 96-98.

Podobne prace

Do góry