Ocena brak

GOLIŃSKI ZDZISŁAW bp.

Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012

ur . 27 XII 1908 w Urzędowie
k. Kraśnika, zm. 6 VII 1963 w Częstochowie, teolog moralista.

W 1926 wstąpił do seminarium duch. w Lublinie; 1931
przyjął święcenia kapł.; 1930-33 studiował na KUL, gdzie
uzyskał doktorat teologii mor.; studia kontynuował 1933-34
w Rzymie, po czym w Lublinie był ojcem duch. w gimnazjum
biskupim, od 1935 wykłada! w seminarium duch. i od 1937
na KUL; 1939-40 by! więziony przez hitlerowców na Zamku
Lubel.; 1945 habilitował się i prowadził wykłady z teologii
mor. i etyki na KUL;

1947 został bpem sufr. diecezji lubel.
i administratorem par. katedralnej (odrestaurował portyk
i zakrystię akustyczną), a także oficjałem sądu biskupiego;
1950-58 jako delegat Episkopatu Polski zorganizował —*
akademickie duszpasterstwo; 1951 został bpem częstochowskim;
na jego prośbę pap. Pius XII erygował kapitułę katedralną
w Częstochowie; 1951 G. utworzy! niższe seminarium
duch. w Częstochowie i 1952 w Wieluniu;

1954 zwoła! I synod
d i e c , rozbudował sieć p a r . , głównie w Zagłębiu Dąbrowskim
(erygował 51 parafii), i dek. (utworzył 2 nowe dekanaty),
zorganizował studia filoz.-teol. w seminarium duch. (po
zamknięciu wydziału teol. UJ w Krakowie), wznowił wydawanie
„Częstochowskich Wiadomości Diecezjalnych" (—>
częstochowska diecezja 5); przyczynił się również do ożywienia
ruchu pątniczego na Jasną G ó r ę ; brał udział w Soborze
Wat. II (1962-63).

Publikował artykuły i rozprawy nauk. dotyczące zagadnień
mor. i ascet., a także dziejów diecezji lubel., m.in.
Cnota czystości według św. Tomasza z Akwinu z uwzględnieniem
współczesnej pedagogiki płciowej (Lb 1935), Zabójstwo
z litości w świetle etyki katolickiej (Lb 1937), Pius XI
jako nauczyciel i obrońca moralności chrześcijańskiej (Lb
1937), Kościół w walce z pornografią (Lb 1939), Biskupi
i kapłani Lubelszczyzny w szponach gestapo 1939-1945 (Lb
1946), Prymat wartości moralnych (Lb 1947), Nauka św.
Augustyna o kłamstwie na tle historycznym (Lb 1948).

 

W. Golab, Ostatnie chwile życia księdza biskupa Zdzisława G., drugiego ordynariusza diecezji częstochowskiej. CzWD 37(1963) 184-186; B. Kominek. Pożegnanie pasterza, CzWD 37(1963) 192-195; J. Kowalski, M. Pabiasz. Bibliografia prac księdza biskupa Zdzisława G., CzWD 37(1963) 203-209; J. Walicki, Ks. biskup Zdzisław G., drugi biskup częstochowski (1908-1963). CzWD 37(1963) 178-184; S. Wyszyński, Nad mogiła biskupa G., CzWD 37(1963) 190-192; Księga jubileuszowa 50-lecia KUL. Lb 1969; J. Związek, Rozwój sieci parafialnej w diecezji częstochowskiej w latach 1925-1963. CzST 1(1973) 235-254; L. Warzybok, Biskupi ordynariusze częstochowscy, CzST 2(1974) 46-52; W. Karlik, Jeszcze o Zdzisławie G-, drugim biskupie częstochowskim, CzST 4(1976) 407-410; J. Kowalski, F. Stopniak, SPTK V 462-467.

Podobne prace

Do góry