Ocena brak

GOLICYN ALEKSANDR NIKOŁAJEWICZ

Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012

ur. 19 XII
1773, zm. 4 XII 1844 w Gaspra-Aleksandrija, działacz Kościoła
prawosławnego.

Wychowany na dworze ces. Katarzyny
I I , przyjaźnił się z przyszłym ces. Aleksandrem I; w latach
młodzieńczych pozostawał pod wpływem myśli Voltair
e ' a ; od 1803 kierował sprawami Kościoła prawosł.;

od 1805
pełnił funkcję naczelnego p r o k u r a t o r a synodu; był znawcą
zagadnień związanych z nurtami mistycyzmu i pietyzmu XIX
w., co znalazło wyraz m.in. w aktywnym udziale G. w Rossijskom
Biblejskom Obszczestwie (—> biblijne towarzystwa
I 4); przyczynił się do powstania w Petersburgu uniwersytetu;
j a k o minister do spraw religii i oświecenia nar. (1817-24)
ograniczył prawo przechodzenia katolików i luterán na prawosławie;
sprzeciwiał się też próbom reformatorskim w
Kościele prawosł. i zwalczał przejawy racjonalizmu w pedagogice
i życiu społecznym. Przejściowo pełnił funkcję głównego
cenzora.

Wpływy G. na organizację Kościoła oraz
j e g o skrajny mistycyzm wywołały opozycję stronnictwa archimandryty
Focjusza, które doprowadziło do pozbawienia
G. funkcji państw.; uznanie ludu zyskała mu religijno-
-filantropijna działalność jako prezesa Tow. Przyjaciół
Człowieka i Tow. Pomocy Więźniom. Swe poglądy rei. wyraził
G. m.in. w Soczinienija ipieriewody (I-III, Mwa 1800).

 

N.N. Golicyn. Mańeriały dlja połnoj rodostawnoj pospisi kniazie] G.. Mwa 1880; Encykłopiediczieskij slowar, Ptb 1893, IX 50-51; J. Banzenier. WEPI XXV 330-331; Bolszaja Sowielskaja Encykłopiedija, Mwa 1972, VII 17.

Podobne prace

Do góry