Ocena brak

GOLIATH (Sd Kfz 302 i Sd Kfz 303) - mina samojezdna

Autor /guzik Dodano /24.02.2011

Niemiecki niewielki pojazd gąsieni­cowy przeznaczony do niszczenia umocnień, gniazd karabinów ma­szynowych, barykad, budynków itp., a także czołgów, uzbrojony w ładunek 50-100 kg TNT. W końcu lat trzydziestych zakłady Borgward Ziindapp przystąpiły do konstruowania samobieżnego poja­zdu gąsienicowego, sterowanego ra­diem, ciągnącego trał torujący drogę w polach minowych.

Projekty te za­rzucono w 1940 r., a w ich miejsce przystąpiono do prób z pojazdem zdalnie sterowanym, uzbrojonym w kilkudziesięciokilogramowy ła­dunek wybuchowy. Produkcja seryj­na ruszyła w kwietniu 1942 r. Poja­zdy Goliath napędzane były przez dwa silniki elektryczne Bosch MM/RQL o mocy 2,5 kW każdy, które pozwalały rozwijać prędkość do 10 km/h i przebyć odległość 1,5 km. Pojazd, zaopatrzony w 60-kilogramowy ładunek wybucho­wy, sterowany był trój żyłowym ka­blem (dwa przewody do sterowania gąsienicami i jeden do detonowanie ładunku), rozwijającym się z bębna umieszczonego w tylnej części ka­dłuba. Do kwietnia 1944 r. wypro­dukowano 2650 pojazdów tego ty­pu. Przydatność na polach bitew­nych frontu wschodniego sprawiła, że w 1942 r. zakłady Ziindappa otrzymały zamówienie na nową we­rsje Goliatha z większym ładun­kiem wybuchowym i o większym zasięgu.

Opracowano dwie wersje (SdKfz 303a oraz 303b) przewożące 75 kg i 100 kg materiału wybuchowego. Napędzane były dwucylindrowym silnikiem Ziindapp o pojemności 703 cm1 i mocy 12,5 KM. Skrzynia biegów (dwa biegi do przodu, je­den - wsteczny) umożliwiała wła­ściwe wykorzystanie mocy silnika i pokonywanie przeszkód tereno­wych. Podobnie jak poprzednik, po­jazd sterowany był za pomocą trój-żyłowego kabla o długości 650 m, nawiniętego na kołowrót w tylnej części kadłuba. Od kwietnia 1943 r. do września 1944 r. wyprodukowa­no 4604 tych pojazdów, a po wpro­wadzeniu ulepszeń od listopada 1944 r. do stycznia 1945 r. dodatko­wo 325 egzemplarzy.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (SdKfis 302 E-Motor)

załoga brak

silniki 2 x Bosch MM/ROL o mocy 2,5 kW każdy

długość 1, 5 m

szerokość 0,85 m

wysokość 0,56m

ciężar 0,37 t

pancerz 5 mm

60 kg materiału wybuchowego

maks. prędkość 10 km/h

zasięg 1,5 km

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (ScIKfz 303 V-Motor)

załoga brak

silnik Ziindapp SZ7 o mocy 12,5 KM

długość 1,63

szerokość 0,91 m

wysokość 0,62 m

ciężar 0,431

pancerz 10 mm

75 lub 100 kg materiału wybuchowego

maks. prędkość 12 km/h

zasięg 12 km

 

Podobne prace

Do góry