Ocena brak

Gołąb

Autor /Benedykta Dodano /14.11.2012

W zach. Azji pozostawał w związku z boginią płodności Isztar względnie w Fenicji z kultem Asztarty. W Grecji gołąb był poświęcony Afrodycie. W Indiach, częściowo także w Germanii, ciemny gołąb uchodził za ptaka duszy, ale także śmierci i nieszczęść!. Islam widzi w nim ptaka świętego, ponieważ rzekomo chronił Mahometa w czasie ucieczki.

W Biblii Noe wypuścił po potopie trzy gołębie, z których jeden powrócił z gałązką oliwną, oznaką pojednania z Bogiem i odtąd symbolem pokoju. Biały gołąb jest poza tym symbolem prostoty i czystości, a przede wszystkim, w sztuce chrzśc., symbolem Ducha Św.; niekiedy jednak może być także symbolem ochrzczonego chrześcijanina lub męczennika (z wawrzynem lub koroną męczennika w dziobie) albo duszy w stanie niebiańskiego pokoju (np. siedzący na drzewie życia lub na naczyniu z wodą życia).

W związku z czterema cnotami kardynalnymi gołąb symbolizuje umiarkowanie. Para białych gołąbków jest popularnym symbolem miłości.

Podobne prace

Do góry