Ocena brak

GODZINA RÓŻAŃCOWA OJCA JUSTYNA, Father Justin Rosary Hour

Autor /Elwir Dodano /05.10.2012

Rei.-spot, audycja radiowa w Stanach
Zjedn. i Kanadzie w języku pol., zainicjowana 1931 w Buffalo
przez M. Justyna —* Figasa OFMConv w celu integracji
pol. wychodźstwa.

Inicjatywa wykorzystania radiofonii dla integracji Polonii
amer, zrodziła się wśród pol. franciszkanów konwentualnych,
których prowincjał Figas 1926 uzyskał czas antenowy
(10 min.) na przemówienia rei. w języku pol. w programie
radiowym braci E. i L. Kolipińskich, a 1931 rozpoczął we
własnej sieci radiowej godzinny program, nazywany G . r . o . J .
(analogia skupisk polonijnych do paciorków tworzących
różaniec); objęta ona stopniowo większe ośrodki polonijne
Ameryki Pn. (Chicago, Detroit, Nowy J o r k , Boston, Filadelfia,
Pittsburg, Milwaukee, Cleveland, Toledo); Figas 1954
nadawał audycję przez 50, a 1959 przez 72 stacje radiowe;
ośrodek radiowy zlokalizowano w Athol Springs (stan Nowy
J o r k ) , biura zaś w Buffalo; koszty utrzymania pokrywają słuchacze
(1959 ok. 2 min). Audycje były transmitowane przez
26 niedziel w roku, począwszy od 1. niedzieli listopada do
ostatniej kwietnia (obecnie przez cały rok przez 1/2 godziny
w każdą niedzielę);

na G . r . o . J . składały się: rei. pogadanka
d y r e k t o r a (25 min.), skrzynka pytań i odpowiedzi, pol.
pieśni rei. (przeważnie 3) i błogosławieństwo Najśw. Sakramentem,
transmitowane pierwotnie z kościoła franciszkanów
pod wezw. Bożego Ciała w Buffalo, a obecnie z kaplicy klasztornej w Athol Springs; pogadanki dotyczą istotnych
problemów emigracji pol. (zagadnienia apologetyczne w
konfrontacji z —> liberalizmem, —* indyferentyzmem i —*
amerykanizmem środowiska, aktualne kwestie społ. na podstawie
encyklik pap. oraz tematy zaproponowane przez
słuchaczy);

G . r . o . J . propaguje sprawy pol. wśród emigracji,
a także świadczy pomoc materialną na rzecz Polski, m.in.
dla Z a k ł a d u Niewidomych w Laskach oraz dla KUL.

G . r . o . J . po śmierci jej inicjatora (1959) kontynuuje wg
pierwotnych założeń Kornelian Dende OFMConv, a współpracownikami
są Lucjan Królikowski OFMConv i Eligiusz
Kozak OFMConv; kierowany przez nich apostolat radiowy
uwzględniał problematykę przystosowanej odnowy posoborowej,
a obecnie uzupełnienia potrzeby nowej fali emigracji,
spowodowane brakiem duchowieństwa należycie
władającego językiem pol.;

G.r.o.J. obsługuje niemal
wszystkie ośrodki polonijne Stanów Zjedn. i Kanady, stanowiąc
największą w skali świat, polską, rei. sieć radiową
(Osservatore Romano z 13 IX 1968). Z racji 50-lecia apostolatu
G . r . o . J . w jej programie (nadawanym przez 65 radiostacji)
1981 przemawiał pap. Jan Paweł II (taśma została
nagrana w Rzymie); senat KUL przyznał G . r . o . J . Medal
za Zasługi dla K U L (wręczony D e n d e 14 VI 1984 w Lublinie).

 

Album jubileuszowy Prowincji Polskiej Ojców Franciszkanów w Ameryce 1905-30, Buffalo 1930, 15; Slaiio radiophonica Rosarii „Patris Justini", COFMC 66(1969) 336-337; A. Brożek. Polonia amerykańska 1854-1939. Wwa 1977, 49; Z. Spaliński, Studium homiletyczne mów radiowych ojca Korneliana Dende. Wwa 1978 (mps BATK); A. Zwiercan, Działalność franciszkanów wśród Polonii 1772-1976. Studia Polonijne 3(1979) 153-160; J.A. Książek, Radiowa G.r.o.J. 1931-81. Buffalo 1981; T. Zasępa, Emigracyjni katecheci Radiowej Godziny Różańcowej, Buffalo 1984; tenże. Katecheza emigracyjna Radiowej G.r.o.J. w USA (1931-1981). Lb 1987.

Podobne prace

Do góry