Ocena brak

GODZINA OBECNOŚCI przy SERCU BOŻYM

Autor /Elwir Dodano /05.10.2012

J e d n a
z form nabożeństwa do —» Serca Jezusa zainicjowana 1863
j a k o Straż Honorowa Najśw. Serca Jezusowego przez Konstancję
Bernau (imię zak. Maria od Najśw. Serca) w klasztorze
Sióstr Nawiedzenia NMP w Bourg-en-Bresse we Francji;
nazwę zaaprobował 1977 p a p . Paweł VI.

G . O . ma na celu pobudzenie do wynagradzania Sercu
Jezusa za grzechy ludzi, przepojenie życia żywą wiarą, duchem
apostolatu i czynną miłością bliźniego;

p o n a d t o wierni
(tworzący rodzaj —> bractwa kościelnego), w obranej przez
siebie godzinie dnia, nie przerywając zwykłych zajęć, łączą
się duchowo z Chrystusem w Eucharystii; godziny te zgłasza
się w Krajowym Sekretariacie i wpisuje w tzw. Zegar Straży
Honorowej (wykaz członków adorujących w obranej godzinie,
zapisanych na tarczy zegara); o miłości Boga do ludzi
wierni mają pamiętać także w każdej godzinie dnia. Praktykę
G.O. propaguje m.in. wydawany od 1881 w Montluel we
Francji kwartalnik „Presence au Christ". Statuty z 1984 podkreślają,
że kult Serca Bożego jest we współcz. czasach „pożądaną
formą autentycznej pobożności względem Jezusa".

W Polsce G . O . została kanonicznie eryg. 1869 w klasztorze
Sióstr Wizytek w Krakowie przez bpa A. Gałeckiego;
1919 została podniesiona do godności arcybractwa, które
1921-39 i 1946-50 wydawało dwumies. „Wiadomości o Straży
Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa"; 8-9 X 1986
odbył się na Jasnej Górze w Częstochowie pierwszy zjazd
członków G . O .

 

Mały podręcznik Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kr 1912, 1937 ; Wielki podręcznik Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kr 1915, 19376; Godzina Obecności przy Sercu Bożym, Kr 1984; Podręcznik Godziny Obecności przy Sercu Bożym, Kr 1987.

Podobne prace

Do góry