Ocena brak

GODZINA MYŚLI, poemat J. Słowackiego

Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012

GODZINA MYŚLI, poemat J. Słowackiego, powst, na przełomie 1832 i 1833 w Genewie, prwdr. w t. 3 Poezji, Paryż 1833. Nazwany przez autora w liście do matki „poematem serca, w którym jest całe moje dzieciństwo", zawiera w warstwie fabularnej elementy łatwe do odczytania jako autobiogr. (Krzemieniec i Wilno, przyjaźń z L, Spitznaglem i jego samobójstwo, miłość do L. Śniadeckiej), toteż dawniejsi badacze (A. Małecki, F. Hoesick, J. Tretiak i in.) odnosili utwór wprost do przebiegu życia poety, traktując go jako rodzaj wierszowanego zapisu pamiętnikarskiego. Odejście od interpretacji wyłącznie biogr. i skupienie zainteresowań badawczych przede wszystkim na przeprowadzonej w G. m. analizie psychiki romant. (J. Kleiner, I. Chrzanowski, M. Kridl, S. Treugutt) przyniosło wzrost znaczenia utworu, który stawał się poet. studium psychologicznym „choroby wieku". Nastrój wspomnieniowy stanowi w tym ujęciu tylko tło dla charakterystycznej, krytyczno-obrachunkowej postawy romant., zgodnej z formułą użytą przez Słowackiego w odniesieniu do —* Lambra: obraz naszego wieku, bezskutecznych jego usiłowań". Jest też „romans życia, nie skłamany w niczym" zamknięciem i punktem dojścia pewnego etapu drogi poet. autora: „To wszystko, czym charakterystyczny był Słowacki we wczesnej twórczości, tu zostało podniesione do zamkniętej, zharmonizowanej całości" (Treugutt). Przekłady: franc., cześ., włoski.

Wyd. kryt. J. Ujejski w: Dzieła wszystkie, t. 2, wyd. 2 Wr. 1952.wyd. koment. w: Powieści poetyckie, oprac, i wstęp M. Kridl, wyd. 2 Wr. 1949 BN 147. CHRZANOWSKI „G.m. ", w: Studia i szkice, t. 2, Kr. 1939 prwdr. 1922); S. TREUGUTT „G.m.", w: Juliusz Słowacki. W stopięćdziesięciolecie urodzin (zbiór.), W. 1959; J. FABRE „G.m."et les deux visages du Romantisme, w: Lumieres et Romantisme, Paris 1963.

Marian Bizan

Podobne prace

Do góry