Ocena brak

GODZINA DUSZPASTERSKO - KATECHETYCZNA

Autor /Elwir Dodano /05.10.2012

J e d n a z form posługi słowa w Kościele kat. w Polsce, wprowadzona
z inicjatywy katechetów po 1961 (w związku z wycofaniem
nauki religii ze szkół) w miejsce drugiej godziny
katechezy; stanowiąc jej uzupełnienie i kontynuację ma
j e d n a k charakter bardziej duszpast. niż dydaktyczny; istnieje
do dziś wszędzie tam, gdzie brakuje warunków do
prowadzenia 2 godz. katechezy w tygodniu. Teologiczną
podstawą g.d. jest profetyczno-pasterska misja Kościoła
w jej wewn. powiązaniu z życiem sakramentalnym.

Do
zasadniczych zadań g.d. należy przekaz treści —» objawienia
Bożego, kształtowanie dojrzałej wiary, pomoc w odnalezieniu
sensu życia i tworzenie wspólnoty ludzkiej opartej na eucharyst.
wspólnocie. Kryterium selekcji treści stanowić może
teol. zasada —> hierarchii prawd wiary oraz zasada —» korelacji,
która podkreśla współzależność między orędziem zbawienia
a życiem, z uwzględnieniem potrzeb osobowych
i rei.-mor. współczesnego człowieka.

Celem g.d. jest doprowadzenie
jej uczestników do spotkania z Jezusem Chrystus
em i głębszego z nim k o n t a k t u .

Pod względem metodycznym
g.d. preferuje pluralizm, dopuszczając każdą metodę, jeśli
tylko wiąże o n a przekazywane treści wiary z życiem.

 

J. Charytański. Katecheza ciągła w świetle Synodu 1977, AK 71(1978) z. 3, 359-373; M. Majewski, Katechetyczna myśl Kościoła w świetle „Instrumentum laboris". Seminare 4(1978) 61-84; J. Tarnowski, Wychowawczy aspekt katechezy, AK 71(1978) z . 3, 179-196.

Podobne prace

Do góry