Ocena brak

GODY ŻYCIA. Opowieść, powieść A. Dygasińskiego

Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012

GODY ŻYCIA. Opowieść, powieść A. Dygasińskiego, prwdr. w „Kurierze Warsz." i „Gazecie Lwow." 1901 pt. Mysikrólik, czyli Gody życia, wyd. os. w Warszawie 1902, wyd. 2 1910, ozdobne, z ilustir. A. Gawińskiego. Utwór zajmuje w spuściźnie Dygasińskiego specjalne miejsce ze względu na odrębną strukturę artyst. i zamierzenia filozoficzne. Zaczęty prostym opowiadaniem o mysikróliku z lasu nad Nidą, zyskuje później rangę poematu filoz. na temat sensu życia i praw nim kierujących. Zmienia się też styl, opowieści, zjawiają się elementy nastrojowo-emocjonalne, baśniowo-symboliczne o walce sił dobra i zła (bóg Jasny i bóg Ciemny). Utwór staje się alegorią. Stąd znamienna dwoistość: naturalist. opisy ilustrują koncepcję życia w duchu Darwinowskim, a pochwała sztuki zawarta w pieśni mysikrólika („dzieło natchnienia") zbliża Dygasińskiego do poglądów modernistów (utwór został przyjęty entuzjastycznie przez „Chimerę"). Jest tu i echo poglądów Schopenhauera - przed okrucieństwem życia i męką istnienia ratuje jedynie sztuka. Przekłady: niem., czes., wł., francuski.

Wyd. B. Horodyski w: Pisma wybrane, t. 4, oprac. W. Wolert, W. 1952. WŁAST [M. KOMORNICKA], G.Ż., „Chimera" 1902 t. 6; Ż. SZWEYKOWSKI O Jedna z legend krytyki literackiej, „Twórczość" 1946 z. 11; J.Z. JAKUBOWSKI Zafascynowany Darwinem, w: Zapomniane ogniwo, wyd. 2 W. 1978.

Jan Zygmunt Jakubowski

Podobne prace

Do góry