Ocena brak

GODFRYD z AUXERRE, Godfryd z Clairvaux SOCist

Autor /Elwir Dodano /05.10.2012

ur. między 1115 a 1120 w A u x e r r e , zm. po 1188 w Clairvaux,
opat, teolog. J a k o uczeń P. Abélarda wstąpił 1140 do zakonu;
1145 został s e k r e t a r z em i towarzyszem podróży Bernarda z
Clairvaux (m.in. 1146 do Niemiec w celu nawoływania do wyprawy
krzyżowej i 1148 na synod w Reims), 1157 o p a t em w
Igny i 1162 w Clairvaux; 1165 na polecenie pap. Aleksandra
III złożył urząd, lecz 1170 został o p a t em w Fossanova,
1176 w Fłautecombe.

G. jest autorem pism hist.-dogm., teol.-polem., egzeget.
i homiletycznych; opierając się m.in. na zgromadzonych
przez siebie listach Bernarda, G. sporządził notatki o jego
życiu i cudach w Vita prima (księgi III-V w PL 185,301-368,
395-415);

G. jest również autorem Vita et miracula S. Petri
Tarentasiensis archiepiscopi (ASanc Mah II 323-338) i prac
polem. - z —> G i l b e r t em de la P o r r é e na temat Trójcy Świętej
(Contra capitula Gilberti Pictaviensis episcopi, PL 185,
595-618) i kard. Albino, bpem Albano, w kwestii przemiany
wina i wody w krew Chrystusa De conversione aquae cum
vino in sanguinem Christi (wydał C. Baronius Annales ecclesiastici,
ad annum 1188, R 1607, XII 812-813); ponadto na
uwagę zasługują komentarze G. do kazań Bernarda wygłoszonych
przez niego w Kolonii do kapłanów Declamationes
de colloquio Simonis et Jesu super evangelium „Ecce nos reliquimus
omnia" (PL 184,437-476) oraz kazania G. (72) na
poszczególne święta roku liturg. (PL 184,1095-1102: 185,301-
-368.395-416.523-530.573-620). W klasztorach cysterskich
obchodzono 8 (lub 9) XI wspomnienie G. jako błogosławionego.

 

I. Leclercq. Les écrits de G.. RBen 62(1952) 274-291: tenże. Le témoignage de G. sur ta vie cistercienne. SA .31(1953) 174-201; A.H. Bredero. L'autographe de G. un brouillon du XIF siècle. Scriptorium 13(1959) 27-60; tenże. Etudes sur la ..Vila prima" de saint Bernard, ACist 17(1961) 1-72 . 215-260, 18(1962) 3-59; N.M. Häring. The Writings against Gilbert of Poitiers by G.. ACist 22(1966) 3-83; F. Gastaldelli, G. Super Apocalypsim. Temi e testi 17. R 1970; Ricerche per l'edizione dei Sermones di G., Sai 35(1973) 649-666; Expositio in ..Cantica canticorum". Temi e testi 19-20, £-11, R 1974; L'esegesi bìblica secondo G.. Sermones 37(1975) 219-250; M. A. Dimicr. DHGE XX 529-532.

Podobne prace

Do góry