Ocena brak

GODECKA - KOSTKA ANIELA

Autor /Elwir Dodano /05.10.2012

Imię zak. Róża, ur.
13 IX 1861 w Karczewie n. Wołgą, zm. 13 X 1937 w Częstochowie,
współzałożycielka zgrom, małych sióstr Niepokalanego
Serca Maryi (—* h o n o r a t k i ) .

Pochodziła z rodziny emigrantów pol.; 1875-82 uczyła się
w Instytucie Mikołajewskim w Moskwie; nast. pracowała na
t e r e n a c h pol., głównie w Wilnie, jako nauczycielka prywatna;
1885 wstąpiła do bezhabitowego zgrom. —» córek
Najczystszego Serca Maryi;

1888 Honorat Koźmiński zlecił jej
zorganizowanie dla robotnic fabrycznych zgrom, sióstr
mniejszych od Niepokalanego Serca Maryi (tzw. siostry
fabryczne) i mianował ją przełożoną gen. (1888-1921, 1931-
-37); pod kierunkiem Koźmińskiego zredagowała 1902 konstytucje
(zatwierdzone 1938) i zapewniła zgrom, rozwój,
zakładając placówki w ośrodkach przemysłowych (Łódź, Częstochowa,
Zgierz); jako s e k r e t a r k a (1902-16) Koźmińskiego
opiekowała się wszystkimi zgrom, bezhabitowymi, zwł. po
skasowaniu przez Stolicę Apost. (1908) sióstr zjednoczonych,
którym ułatwiała włączenie się w życie wspólne.

Pozostawiła
w rękopisie Autobiografię, pisaną 1921-25, Postanowienia
rekolekcyjne i Modlitewnik (Archiwum Zgromadzenia
w Częstochowie); opublikowano niewielką część bogatej korespondencji
G. (Chrześcijanie, Wwa 1978, III 200-205) i do
niej kierowanej (H. Koźmiński, Wybór pism, NP 28(1968)
165-177; Wybór pism ojca Honorata Koźmińskiego, Wwa
1983, cz. 2, 219-228).

 

H. Kozłowska, Sylwetka charakterologiczna Anieli G., Lb 1966 (mpsBKUL); M. Rygielska, Powstanie i rozwój zgromadzenia sióstr mniejszych od Niepokalanego Serca Maryi, w: Studia historyczne, Lb 1968, II 173-250; M. Werner, Ojciec Honorat Koźmiński, kapucyn (1829-1916), Pz 1972; Mariano d'Alatri, DIP IV 1373-1374; W. Kluz, Aniela G. Założycielka zakonnego zgromadzenia robotniczego (1861-1937), w; Chrześcijanie, Lb 1978, III 130-210; R. Aubert, DHGE XXI 384-385.

Podobne prace

Do góry