Ocena brak

Gniezno - katedra z relikwiami św. Wojciecha

Autor /tosia Dodano /14.01.2013

Trójnawcwy kościół kryje wie­le cennych zabytków (m.in. nagrobek prymasa Zbignie­wa Oleśnickiego, wykonany przez Wita Stwosza w 1495 r). Po pożarze w 1945 roku został odbudowany. Przywrócono mu wówczas cechy gotyckiej świątyni, jaka stała na tym miejscu w XIV wieku Pozo­stałości wcześniejszych budowli można zobaczyć w podziemiach. Główną i boczne nawy otacza 14 kaplic, w większości gotyckich. Jedną z barokowych zaprojektował w 1727 roku dla arcybiskupa Teodo­ra Potockiego słynny włoski archi­tekt Pompeo Ferrari, którego dzieła rozsiane są po całej Wielkopolsce. W kruchcie kościoła znajduje się jeden z najcenniejszych zabyt­ków romańskich w Polsce - wy­konane z brązu Drzwi Gnieźnień­skie z końca XII wieku Stanowią one unikalne źródło informacji o ży­ciu i zwyczajach w tamtych cza­sach Kolejne kwatery opisują hi­storię życia i śmierci św. Wojcie­cha. Został on pochowany w pod­ziemiach katedry, podobnie jak Dobrawa, zona Mieszka I, dzięki któremu Polska przyjęła chrzest.

Potężne wieże katedry zwieńczone są barokowymi hełmami. Wnętrze ko­ścioła jest równie imponujące: jego długość wynosi 85 m. a wysokość nawy głównej - 22 m.

Podobne prace

Do góry