Ocena brak

GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - STATYSTYKA

Autor /Flora Dodano /05.10.2012

Najwcześniejsze dane pochodzą z ok.
1512; a.g. obejmowała wówczas 8 archidiakonatów (w tym
t e r y t o r i um wieluńskie), 9 oficjalatów okręgowych, 41 dekanatów,
673 parafie; 1644 - 8 archidiakonatów (w tym terytor
i um wieluńskie), 2 oficjalaty gen. (Gniezno, Łowicz), 7
oficjalatów okręgowych, 11 kolegiat, 43 dekanaty, 804 parafie
(24 wakujące, 24 sprofanowane), a 1621 - 6 opactw, w tym
16 klasztorów męskich, 4 żeńskie;

1720 - 8 archidiakonatów
(w t ym t e r y t o r i um wieluńskie), 2 oficjalaty gen., 8 oficjalatów
okręgowych, 12 kolegiat, 8 opactw, 10 prepozytur zak., 41 dekanatów,
790 placówek duszpast.; 1787 - 8 archidiakonatów
(w tym terytorium wieluńskie), 3 oficjalaty gen. (Gniezno,
Łowicz, Kamień Krajeński), 11 kolegiat, 41 dekanatów, 808
parafii (w tym 666 w Polsce, 142 w zaborze p r u s . ) , 52 kościoły
szpitalne, 104 kaplice pubi, (łącznie 1140 kościołów i kaplic),
14 opactw i prepozytur zak., 63 klasztory męskie, 12 żeńskich,
2 seminaria duch., 1031 kapłanów d i e c , 697 zak.,
160 sióstr, 513 203 osoby sposobne do sakramentów (w tym
62 044 dzieci), 25 551 protestantów, 23 721 żydów;

1810-15
- 6 archidiakonatów (w tym t e r y t o r i um wieluńskie), 36 dekanatów,
607 parafii, 10 kolegiat, 40 kaplic pubi., 38 szpitali,
670 kapłanów d i e c ; 1845 - 16 dekanatów, 211 parafii, 11
filii, 2 kolegiaty, 2 klasztory męskie, 3 żeńskie, 214 kapłanów
i 246 128 wiernych; 1888 - 16 dekanatów, 209 parafii, 2 kolegiaty,
32 filie, 54 kaplice pubi., 5 klasztorów żeńskich, 28
szpitali k o ś c , 211 kapłanów d i e c , 20 sióstr, 354 816 wiernych;
1911 - 17 dekanatów, 208 parafii, 29 filii, 2 kolegiaty, 58
kaplic pubi., 273 kapłanów d i e c , 113 sióstr, 442 765 wiernych;
1938 - 21 dekanatów, 261 parafii, 24 filie, 2 kolegiaty,
99 kaplic pubi., 40 domów zak. męskich, 66 żeńskich, 381
kapłanów diec. i 44 zak., 659 229 wiernych; 1941 organizacja
terytorialna a.g. została całkowicie zniszczona przez władze
hitlerowskie; działało tu 10 (okresowo 6) punktów duszpast.
i 11 kapłanów;

1961 - 277 parafii, 484 kapłanów diec. i 66
zak., 120 alumnów, 792 siostry, 766 400 mieszk., w tym
741 500 katolików; 1976 - 28 dekanatów, 303 parafie, 559
kapłanów diec. i 80 zak., 90 alumnów, 663 siostry, 898 691
mieszk., w tym 889 034 katolików; 1986 - 353 parafie, 598
kapłanów diec. i 91 zak., 178 alumnów, 571 sióstr, 1,09 min
mieszk., w t ym 1,08 min katolików.

 

Korytkowski Abpi V 199; BdM (1964) 312; Kumor Gr 251, 329 , 449-453; AnPont 1976, 1986; K. Śmigiel. Kościół katolicki w tzw. Okręgu Warty 1939-45, Lb 1979, 96.

Podobne prace

Do góry