Ocena brak

GLÜCK ERNST

Autor /Igi Dodano /05.10.2012

ur. 18 V 1654 w Wettin k. Halle, zm.
5 V 1705 w Moskwie, działacz p r o t e s t . , tłumacz —» Biblii
( IV B 19).

Po studiach filoz.-teol. w Wittenberdze i Lipsku,
został 1673 kaznodzieją w Dünamünde k. Rygi; studia językoznawcze
odbywał w Hamburgu; od 1683 był prob, w Marienburgu;
1702 został wzięty do niewoli przez wojska ros.;

uwolniony 1703, pozostał w Moskwie, gdzie 1703-05 założyt
gimnazjum (na wzór akademii rycerskiej), dla którego przetłumaczył
na język ros. niektóre podręczniki (m.in. J.A.
Komeńskiego) i ułożył słownik łac.-niem.-franc.-ros.; ponadt
o przetłumaczył na język łotewski katechizm M. Lutra (Riga
1681) oraz z hebr. i gr. NT (Riga 1685) i ST (Riga 1689;
dedykowany królowi szwedz. Karolowi Xl); korespondował
z P h . J . Spenerem i A . H . Francké; prace G. wydali J . F . von
der Recke i K. E . Napiersky (Allgemeine Schriftsteller- und
Gelehrten-Lexikon der Provinzen Livland, Estland und Kurland
I I , Mitau 1828).

 

G. Hiller, Ernst G.. Riga 1918 (bibliogr.); W. Klitschewskij, Geschichte Russlands, St 1926, IV 259-262; G. von Rauch. Die Universität Dorpat und das Eindringen der frühen Aufklärung in Livland 1690-1710, Es 1943; tenże. NDB VI 469-472; H. Tichovskis, Provost Ernst G. as Educator in Livonia and Russia, American Slavic and East European Review 24(1965) 307-313; G. von Rauch, RGG II 1629-30; BBKL II 255-256 (bibliogr.).

Podobne prace

Do góry