Ocena brak

Główny zbiornik wód podziemnych (GZWP)

Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013

Zbiornik wód podziemnych odpowiadający umownie ustalonym ilościowymi jakościowym kryteriom podstawowym: wydajność potencjalnego otworu studziennego powyżej 70 m3/h, wydajność ujęcia powyżej 10 000 m3/d, przewodność warstwy wodonośnej większa niż 10 m2/h, najwyższa klasa jakości wody.

Podobne prace

Do góry