Ocena brak

Główne tezy z wystąpień posłów Zbigniewa Religi i Bolesława Piechy w debacie nt. reformy służby zdrowia

Autor /Dryshjj Dodano /09.10.2005

Główne tezy z wystąpień posłów Zbigniewa Religi i Bolesława Piechy w debacie nt. reformy służby zdrowia:

- trzeba mieć dużo odwagi, żeby powiedzieć, że opozycja, nie jest zainteresowana naprawą systemu opieki zdrowotnej.
- Do tej znienawidzonej przez część osób publicznej służby zdrowia, przypominam, co tydzień wyjeżdżają za granicę np.do Anglii anestezjolodzy, żeby dyżurować tam, w tej nędznej publicznej służbie zdrowia. Wielu Polaków chce tam dostać pracę, w tej złej, fatalnej publicznej służbie zdrowia.
- jeśli weźmie się pod uwagę całą Europę, a zwłaszcza Europę tę starą, piętnastkę, wszędzie dominuje medycyna publiczna; oczywiście, że jest medycyna prywatna, i np. w Anglii, i tam jest, tylko zasięg działania tej medycyny prywatnej jest od 10% do 20%.
- Reforma służy zdrowia to skomplikowane zadanie, ponieważ dotyczy czterech gigantycznych podmiotów.

a) Pierwszy podmiot to obywatel danego kraju - obywatel, który z chwilą, gdy zachoruje, chce otrzymać pomoc, chce, żeby ratować jego zdrowie i życie
b) Druga wielka grupa to struktura medyczna, opieki medycznej. To pracownicy medyczni. Nie tylko lekarze, nie tylko pielęgniarki, ale wszystkie pozostałe zawody w medycynie. To gigantyczna grupa. Ale struktura medyczna nie składa się tylko z ludzi. Składa się też z bazy materialnej, w której pracują.
c) Trzecia grupa to Narodowy Fundusz Zdrowia
d) Czwarta grupa to dostawcy, wielki przemysł farmaceutyczny, dostawcy sprzętu medycznego.
Istnienie tych czterech grup wpisany jest konflikt pomiędzy nimi. Pierwszy konflikt to konflikt między ludźmi a płatnikiem, Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeżeli państwo przejrzycie doniesienia telewizyjne z ostatniego miesiąca, okaże się, ilu to dotyczy osób, jakie są protesty, bo fundusz nie płaci za leki, których nie ma na liście leków refundowanych. Są to zarówno chorzy na nowotwory, jak i na inne choroby. Nie ma na to pieniędzy.
- przyczyną strajków za czasów naszych rządów było długotrwałe - powtarzam - wręcz wieloletnie niedofinansowanie służby zdrowia, które doprowadziło do takich, a nie innych pensji
- Finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce jest na najniższym stopniu w Europie. Mamy do czynienia - niech to dotrze do waszych umysłów - ze stanem głębokiego niedofinansowania opieki zdrowotnej w Polsce.
- Jeżeli chodzi o PKB, na koniec naszych rządów nie było to ok. 4,2% lub 4,4%, w każdym razie chodzi o rząd 4% z kawałkiem, a minimalne nakłady na zdrowie w Europie wynoszą 6% PKB. W Czechach 6%, Anglii i Francji-8% przy dużo wyższym PKB.
- 29 czerwca 2007 r. przedstawiliśmy - zarys koszyka świadczeń gwarantowanych. Pełny koszyk mieliśmy przedstawić w grudniu 2007
- Wynikało z naszych prac nad koszykiem jedno:że procedury wykonywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie mają pokrycia finansowego. Taki był zasadniczy wynikający z tego wniosek.

Podobne prace

Do góry