Ocena brak

Główne tętnice szyi i głowy

Autor /Karoline Dodano /18.01.2012

Główne tętnice zaopatrujące głowę i szyję są to obustronne tętnice szyjne wspólne, z których każda w obrębie szyi dzieli się na dwie gałęzie: 1} t. szyj na z,*wnętrzną oraz 2) t. szyjną wewnętrzną. Pierwsza z nich zaopatruje powierzchnię głowy, twarz i część szyi, druga — mózgowie i oko. Oprócz t. szyjnej wewnętrznej drugim źródłem zaopatrzenia mózgowia jest t. kręgowa, gałąź t. podobojczykowej. Oba te źródła unaczynienia łączy z sobą kolo tętnicze mózgu.

Szyja jest obszarem przechodnim dla dróg zaopatrzenia położonych z jednej strony między tułowiem a głową, z drugiej między tułowiem a kończyną górną. Na szyi znajdują się więc ważne dla życia tętnice: dla głowy wyżej wymienione tętnice szyjne oraz t. kręgowa, dla kończyny górnej — t. podobojczykową. Oprócz tych naczyń przechodnich na szyi znajdują się również gałęzie tętnicze zaopatrujące już tylko narządy szyi; w pierwszym rzędzie gałęzie te pochodzą z t. podobojczykowej (np. pień tarczowo-szyjny wraz z t. tarczową dolną), również jednak z t. szyjnej zewnętrznej (t. tarczowa górna). Zarówno wspólny pień tętnic szyjnych i t. szyjna wewnętrzna, jak i t. kręgowa nic oddają gałęzi do trzew szyi.

Zaopatrzenie głowy w przeciwieństwie do zaopatrzenia kończyny górnej nie jest zależne od jednego tylko pnia tętniczego. Obszary zaopatrzenia obustronnych tętnic szyjnych zewnętrznych zachodzą na siebie bez wyraźnych granic czynnościowych. To znaczne przekraczanie płaszczyzny pośrodkowej powinno być zawsze uwzględniane w każdym przypadku tamowania krwi, a zwłaszcza w przygotowaniu do każdego zabiegu.

Inaczej przedstawiają się te stosunki w odniesieniu do t. szyjnej wewnętrznej. Niedostateczne zaopatrzenie mózgowia w tlen i wynikające z tego omdlenie może już występować przy równoczesnym wypadnięciu tych tętnic stron obu. Tętnice szyjne (aa. carotides) stąd też zapewne otrzymały swą nazwę (karoein = ogłuszać). Chociaż w jednostronnym podwiązaniu t. szyjnej wewnętrznej zaopatrzenie mózgu anatomicznie zabezpieczone jest drogą przez t. kręgową i koło tętnicze mózgu, to funkcjonalnie jednak droga ta jest wątpliwa. U osoby młodej prędzej jeszcze można się liczyć z czynnościowo wystarczającym krwiobiegicm pobocznym niż u osoby dorosłej, a zwłaszcza starej, u której powiększające się stwardnienie ściany naczyń ogranicza ich zdolność poszerzania się. Tylko w krańcowo koniecznych przypadkach decyduje się lekarz na podwiązanie t. szyjnej wewnętrznej.

Podobne prace

Do góry