Ocena brak

Główne rodzaje pustyń

Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011

Pustynie są obszarami, na których rzeźbotwórcza działalność wiatru jest najlepiej widoczna. Ze względu na rodzaj podłoża wyróżniamy pusty­nie:

kamienistą (hamada) - całkowicie pozbawioną drobnego materiału skalnego, wywianego przez wiatr. Tworzą ją nagie, lite skały, których powierzchnia bywa jednolita i płaska. Tam, gdzie wietrzenie mechaniczne zniszczyło mniej odporne skały, pozostały ostańce świadczące o dawnym wyższym poziomie powierzchni pustyni. Silnie działająca korazja przekształciła niewielkie ostańce w grzyby skalne. Pustynia tego typu występuje w centralnej części Sahary - masywy: Ahaggar, Tibesti, Dar Fur.

żwirową (serir) - zbudowaną z materiału nieco grubszego, wygładzonego przez wiatr - graniaki. Pustynie żwirowe występują na bardzo du­żych obszarach Sahary i pustyni Gibsona w Australii.

piaszczystą (erg) - pokrytą piaskami stale przemieszczanymi przez wiatr. Charakterystyczną cechą rzeźby tych pustyń są wędrujące wydmy oraz suche doliny rzek epizodycznych, tzw. uedy (wadi). Pusty­niami piaszczystymi są w większości pustynie: azjatyckie, austra­lijskie, amerykańskie i najbardziej zewnętrzna część Sahary.

ilastą (takyr) - której powierzchnia pokryta jest stwardniałym, spękanym iłem. Częste bywają wykwity węglanu wapnia, gipsu i soli. Pu­stynia ilasta (pyłowa) po deszczu zmienia się w grząskie błoto.

Podobne prace

Do góry