Ocena brak

Główne nurty filozoficzne

Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011

W dziejach omawianej przez nas nauki przewijają się następujące nurty: platoński (a w jego ramach: neoplatoński i augustyński), arystotelesowski (tu m.in. tomistyczny), naturalistyczny (materialistyczny), krytyczno-sceptyczny oraz irracjonalistyczny.

Ponadto mówi się tez o nurtach: maksymalistycznym i minimalistycznym, przy czym osobno wymienia się w tym wypadku nurt sokratejski, umieszczając w nim chronologicznie Sokratesa, św. Augustyna, Pascala, Kierkegaarda i egzystencjalistów.

Może to zabrzmieć paradoksalnie, ale nie sposób dziś uprawiać filozofii „poza” wymienionymi wyżej nurtami – jakikolwiek myśliciel, podejmujący się badań, czy to w dziedzinie metafizyki, czy teorii poznania, czy antropologii, nie może „uciec” od tej tradycji filozofowania, która przez wieki została wypracowana. Nie może tez jej ignorować m.in. po to, by nie popełnić tych błędów, które przed nim wielu uczonych, chcąc nie chcąc, popełniło. Jednakże, jak wiemy, filozofia nie jest „pasmem pomyłek” czy „nieustannych sporów”, które by donikąd nie prowadziły.

Przeciwnie – z perspektywy XXI w. nauka ta jawi się jako dyscyplina, która zarówno w momentach trudnych w dziejach ludzkości, jak i momentach rewolucyjnych (zwłaszcza w obrębie nauk przyrodniczych, ale też i w sferze kultury), stała na straży prawdy, dobra i piękna.

Podobne prace

Do góry