Ocena brak

GŁOWACKI Janusz

Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012

GŁOWACKI Janusz, ur. 13 IX 1938 w Poznaniu prozaik felietonista, dramatopisarz. Studiował filologię pol. na UW (1956-61), od 1964 współpracował z tyg. „Kultura" jako autor felietonów (wyd. częściowo w zbiorach W nocy gorzej widać 1972, Powrót hrabiego Monte Christo 1975), w których dał się poznać jako ironista, biegle operujący poetyką persyflażu i groteski. Ogłosił zbiory opowiadań Wirówka nonsensu (1968), Nowy taniec la-ba-da (1970, tu m.in. Polowanie na muchy, ekranizacja A. Wajdy 1969), Paradis (1973), My sweet Ras-kolnikow (1977, wraz z groteską scen. Obciach, wyst. 1976), Skrzek. Coraz trudniej kochać(1980). Nakreślił w nich ironicz-no-szyderczy portret czasów „małej stabilizacji" - jałowego buntu młodych, konformizmu dorosłych, zaniku autentycznych wartości intelektualnych i etycznych, kultu blichtru i materialnego sukcesu. Zainteresowanie konkretem obycz. ustąpiło w późniejszych utworach dążeniu do parabolicznego ujmowania rzeczywistości. Ponadto utwory scen. (m. in. Kop-ciuch, wyst. 1979), wybory Polowanie na muchy i inne opowiadania (1974, wznów. 1977), Opowiadania wybrane (1978).

Antoni Chojnacki

Podobne prace

Do góry