Ocena brak

GŁOS ZIEMI

Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012

GŁOS ZIEMI, tygodnik kult.-społ„ organ SL okręgu mazur., wyd. w Olsztynie 1945—48 pod red. F. Murawy, publicysty i poety. Z G.Z. współpracowali m. in.: J. Burski, B. Wilamow-ski, E. Sukertowa-Biedrawina, L. Zieliński, M. Zientara-Male-wska, H. Skurpski. Pierwsze po wojnie pol. pismo na Warmii i Mazurach, zawierało bieżące wiadomości, artykuły publicyst. poświęcone sprawom regionu, utwory lit., także autorów ludowych.

Tadeusz Oracki

Podobne prace

Do góry