Ocena brak

„GŁOS SEMINARIUM ZAGRANICZNEGO"

Autor /Igi Dodano /05.10.2012

Czasopismo
poświęcone duszpasterstwu pol. na wychodźstwie
oraz seminarium — chrystusowców, ukazujące się od 1933
j a k o kwartalnik, a 1936-39 j a k o dwumiesięcznik (wznowione
zostało na k r ó t k o 1957); do 1939 red. byl ks. I. —> Posadzy.

Celem pisma byla informacja i popularyzacja duszpasterstwa
emigracyjnego. G.S.Z. podawał wiadomości z wychodźstwa,
wspomnienia emigrantów, kronikę domów zak. w Potulicach,
Gnieźnie i Poznaniu, informacje o życiu kapłanów na placówkach
mis.; do czasu ukazania się mies. — „Msza Święta"
(1936) zamieszczał także artykuły dotyczące liturgii mszalnej.
W 1957 ukazały się 3 numery pisma, którego działalność
zawieszono z przyczyn niezależnych od zgromadzenia.

 

B. Kołodziej. Towarzystwo Chrystusowe dla wychodźców. Powstanie i pierwsze lata rozwoju ¡932-1939. Lb 1978 (mpsBKUL) 152-159; J. Kowalik, Apoštoláte of Press of Father I. Posadzy, Migrant Echo 7(1978) z. 1, 27-33; Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944, Lb 1981. 115.

Podobne prace

Do góry