Ocena brak

„GŁOS PODLASKI"

Autor /Igi Dodano /05.10.2012

Kat. tygodnik rei.-społ. wydawany
1930-39 w Siedlcach (w nakładzie 1300-1900 egz.). W 10
rocznikach G.P. znajdują się czytania mszalne, homilie,
listy pasterskie bpów, popularne artykuły rei.-mor. i z dziejów
Kościoła na Podlasiu, aktualności z życia diec. i organizacji
k o ś c ; część periodyku poświęcona była wiadomościom
ogólnym ze świata, gospodarce i polityce. Pismo wydawali
i redagowali księża A. Ejme, J. Grabowski, B. Kowalczyk.

G.P. miał dodatki: „ G . P . Dzieciom" (1931-32) z opowiadaniami
o profilu ogólnowychowawczym w duchu r e i . , „Dział
Związku Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej", tygodnik
wydawany 1933-35, omawiający sprawy organizacyjne oddziałów
związku, oraz „Sprawozdanie z Działalności Związku
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej Diecezji Podlaskiej"
(dodatek specjalny z lipca 1932 w nakładzie 1100 egz.).

 

Z. Zieliński. Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944. Lb 1981. 81, 115, 210; A. Notkowski, Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939). Wwa 1982, 286-287. 297.

Podobne prace

Do góry