Ocena brak

Glony

Autor /Kazek Dodano /31.01.2012

Glony są prostymi roślinami wodnymi lub żyją­cymi w środowisku wilgotnym. Spotkać je można w stawach, jeziorach, strumieniach i oceanach lub w wilgotnych środowiskach lądowych. Wraz z ma­łymi organizmami zwierzęcymi tworzą plankton wód oceanicznych i są podstawowym źródłem pokarmu dla wielu gatunków ryb i innych wod­nych zwierząt. Niektóre glony są jednokomórkowe, ich komórki mają średnicę przeciętnie 0,01 mm, inne są organizmami dużymi: istnieją glony mor­skie, które dorastają do 100 metrów długości.
Podział systematyczny glonów oparty jest głów­nie o takie kryteria, jak występowanie niektórych barwników, skład ściany komórkowej i budowa plechy (takiej nazwy używa się na określenie ciała glonów wielokomórkowych).
Znanych jest około 20 tysięcy gatunków glo­nów. Występują one prawie we wszystkich środo­wiskach, do których dociera światło. Żyją one na lodowcach, w gorących źródłach (tolerują tempe­ratury sięgające prawie 85°C), w wodzie o różnym stopniu zasolenia, a nawet na salinach.

Wszystkie komórki glonów posiadają struktury zwane chromatoforami. Są one odpowiednikiem chloroplastów roślin wyższych i zawierają różnorodne barwniki. Najważniejszym barwnikiem jest chlorofil. Kształt i liczba chromatoforów jest zróżnicowana pomiędzy gatunkami. U chlorelli są to twory pojedyncze o kubeczkowatym kształcie, a chromatofory skrętnicy mają postać spiralnej taśmy. Barwa jaką nadają glonom ich barwniki jest jedną z ich najważniejszych cech systematycznych. Każda grupa glonów posiada określony zestaw barwników i ich określoną ilość w komórce. Z uwagi na to wyróżnia się między innymi takie grupy glonów jak brunatnice, zielenice, krasnorosty. Wiele glonów żyje w symbiotycznych związ­kach z grzybami, tworząc porosty.
Jednokomórkowe glony, spośród których chlo­rella jest dobrym przykładem, w swojej komórce posiadają materiał genetyczny (DNA) i chromato­fory zawierające chlorofil. Ich komórkę otacza ścia­na komórkowa. Niektóre glony mogą się poruszać, gdyż ich komórki opatrzone są wiciami o biczykowatym kształcie.
Piechy glonów wielokomórkowych mają różną postać - nitkowatą, spłaszczoną, krzaczastą, a nie­które przypominają wyglądem rośliny wyższe.

Podobne prace

Do góry