Ocena brak

Gleby bielicoziemne

Autor /Halina Dodano /19.03.2013

Rząd g. autogenicznych powstałych pod borami. Skałami macierzystymi są najczęściej przepuszczalne i ubogie wskł. pok. utwory piaszczyste oraz zwietrzeliny granitów, gnejsów i bezwęglanowych piasków.G.b. charakteryzują się małą zawartością minerałów ilastych, silnym zakwaszeniem,niską pojemnością sorpcyjną i bardzomałą zdolnością buforową.

Podobne prace

Do góry