Ocena brak

Gleba - Informacje ogólne

Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011

1. Gleba - biologicznie czynna powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, powstała ze skały macierzystej w procesie glebotwórczym. Jest źródłem składników pokarmowych i wody dla roślin.

W skład każdej gleby wchodzi materiał nieorganiczny, próchnica, woda, powietrze i organizmy żywe.

2. W zależności od czasu oddziaływania czynników glebotwórczych powstają gleby:

- wykształcone - stare

- niewykształcone - młode

3. Profil glebowy - przekrój pionowy przez glebę, wskazujący na ułożenie poszczególnych poziomów od powierzchni gleby aż po skałę macierzystą. Wyjaśnia on genezę i stopień wykształcenia gleby.

- gleba laterytowa

- gleba brunatna

- gleba bielicowa

4. Poziomy glebowe

a) Pierwszy poziom - próchniczy - to mniej lub bardziej rozłożone szczątki organiczne obumarłych roślin i zwierząt przemieszczane z materiałem nieorganicznym gleby.

b) Drugi poziom - wymywania - charakteryzuje się wymywaniem z niego łatwo rozpuszczalnych związków mineralnych do warstwy niższej

c) Trzeci poziom - wmywania - powstaje wskutek osadzania sączących się z woda składników z warstwy wyższej.

d) Czwarty poziom - stanowi skała macierzysta, w której nie występują już procesy glebotwórcze, natomiast wyraźne są skutki wietrzenia.

5. Rodzaje gleb

a) gleby strefowe (tundrowe, bielicowe, brunatne, czarnoziemy, kasztanowce, czerwonoziemy, żółtoziemy, buroziemy, szaroziemy)

b) gleby astrefowe (górskie, bagienne, mady, rędziny)

Podobne prace

Do góry