Ocena brak

GILLER STEFAN, pseud. Stefan January Sulita, Stefan z Opatówka

Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012

GILLER STEFAN, pseud. Stefan January Sulita, Stefan z Opatówka, ur. 19 IX 1834 w Opatówku pod Kaliszem, zm. 27 I 1918 tamże, powieściopisarz, dramaturg, poeta. Brat działacza polit. i historyka Agatona, pracował w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, nast. przez 35 lat był nauczycielem gimn. języka pol. i historii literatury w Kaliszu. Twórczość lit. uprawiał przygodnie, współpracując z wieloma czasopismami, stąd w dorobku jego sporo utworów okolicznościowych. Dotyczy to zwł. twórczości poet., spośród której na uwagę zasługuje poemat Jan Kochanowski z Czarnolesia (1884) oraz zbiór Elegie i sonaty (1890). Ogłaszał też gawędy i powieści poet.: Krótkie curriculum vitae Matyjasza... (1861), Poranna medytacja starego tradytora o dawnych rybałtach („Tyg. Ilustr." 1861). W powieściach, opowiadaniach i gawędach prozą podejmował tematykę hist. (Pokutnicy,Dzień. Pozn." 1883), wielkopol. (Niemieckie swaty 1875, Mateusz Trębacz i Czarna Jagna 1878), pomorską (Na morskiej wydmie,Ateneum" 1894) i tatrzańską (Walka o Ciemną Gwiazdę, „Biesiada Lit." 1904). Był też autorem komedii (Nowe drogi 1877) oraz przekładów poezji Heinego.

Księga wierszy 2; Zbiór poetów 3. PSB 7 (A. Bar).

Edward Pieścikowski

Podobne prace

Do góry