Ocena brak

Giełda towarowa

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012

Charakterystyka

Giełda towarowa jest to najwyżej zorganizowany rynek formalny, na którym w określonym czasie i miejscu dochodzi do przeciwstawienia się podaży i popytu oraz do kupna i jednoczesnej sprzedaży towarów masowych. Towary masowe są wysoce ujednolicone pod względem jakości.Właśnie giełdy towarowe dostarczają informacji na temat tendencji dotyczących popytu oraz podaży tych towarów jak i długoterminowych tendencji cenowych.


Na giełdach dokonuje się obrotu towarami na wielką skalę.Z punktu widzenia organizacyjnego giełda oparta jest na zasadach członkostwa a liczba jej członków jest ograniczona. Za cel giełdy uznaje się usprawnienie obrotu krajowego i międzynarodowego.Giełda jest również uważana za narzędzie kształtowania koniunktury.

Giełdy towarowe dzielimy na korporacyjne czyli organizowane przez zrzeszenie kupców lub samorząd miejski i organizowane przez państwo.Zasady każdej giełdy określa statut. Jeżeli giełda jest organizowana przez państwo otrzymuje statut ustawowy, jeśli ma charakter korporacyjny to statut giełdy jest zatwierdzany przez organ państwowy. Statut określa sposób uzyskiwania i tracenia prawa do bycia członkiem, rozstrzygania sporów, sposoby ustalania i ogłaszania kursów, sposób przeprowadzania sesji, jednostki transakcyjne itp.


Historia giełd towarowych

Początki giełd towarowych sięgają XVI wieku. Jako pierwsze były organizowane w północnych Włoszech a z nich przeniosły się do innych handlowych centrów europejskich. Ich największy rozwój przypada na koniec XIX i początek XX wieku.

Do największych giełd w Polsce należą: Giełda Poznańska Towarowa, Giełda Galicyjska w Tarnowie i Warszawska Giełda Towarowa. W Polsce giełda towarowa może być prowadzona wyłącznie przez spółkę a na ich prowadzenie potrzebne jest zezwolenie.


Przedmioty obrotu

Nie wszystkie towary mogą być przedmiotem obrotu giełdowego. Towar musi spełniać kilka warunków.Do tych warunków zalicza się:

  • jednorodność towaru
  • możliwość wystandaryzowania
  • masowość pod względem podaży i popytu
  • trwałość towarów;</span>

Dzięki nazwom i znakom określającym standard towarów nie ma przymusu ani potrzeby oglądania towarów przed ich zakupem ani też przedstawiania przedmiotów in natura w pomieszczeniu giełdy.


Do towarów będących przedmiotem obrotu giełd towarowych należą:

Aby ułatwić obrót towarów stworzone zostały określone jednostki sprzedażowe. Najmniejszą jednostkę stanowi jeden kontrakt. W przypadku poszczególnych dóbr objętych obrotem giełdowym jak i giełd kontrakt stanowi inna ilość wystandaryzowanego dobra. Na przykład w przypadku giełdy nowojorskiej jeden kontrakt bawełny składa się ze 100 bel bawełny o wadze 500 lbs(czyli około 25 ton)


Transakcji na giełdzie towarowej

Transakcje na giełdzie mogą przeprowadzać wszyscy zainteresowani.Transakcje giełdowe jednak najczęściej zawierane są przez pośredników, nie ma więc konieczności obecności nabywców,a funkcjonowanie giełdy opiera się na kupnie-sprzedaży na zlecenie. Handel giełdowy odbywa się według ściśle określonych zasad zw. uzansami giełdowymi, właściwych dla przedmiotów zamiennych, jakimi są giełdy. Język giełdowy jest językiem sztucznym, o ściśle ustalonym znaczeniu sygnałów. Kursy giełdowe można znaleźć w biuletynach giełdowych zwanych cedułami giełdowymi.

Na większości giełd zawiera się trzy rodzaje transakcji:

Podobne prace

Do góry