Ocena brak

Giełda towarowa

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

Giełda towarowa – jest instytucją rynku formalnego na której w określonym miejscu i czasie dochodzi do koncentracji popytu i podaży, oraz do sprzedaży towarów masowych jednorodnych np.: zboża, cukier, mięso, materiały budowlane i inne. W czasie tych transakcji kształtuje się cena danych towarów w zależności od popytu i podaży. Na giełdzie dokonuje się transakcji towarami standaryzowanymi bez ich fizycznej obecności poprzez maklerów giełdowych. Makler działa w cudzym imieniu i na cudzy rachunek i za swoją działalność pobiera prowizję. Maklerzy muszą posiadać licencję wydaną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Giełda działa jako S.A., ma swój statut i regulamin , akcjonariuszami na giełdzie są agencje rynkowe, izby gospodarcze producenci i hurtownicy. W strukturze organizacyjnej giełdy wyróżnia się :

 1. organy zarządzające giełdą

 2. biura zleceń giełdy

 3. biura maklerskie akredytowane przy giełdzie

 4. izby rozliczeniowe oraz giełdowe składy towarowe

 

Transakcja zawiera się podczas sesji giełdowej gdzie zgłoszone są oferty kupna i sprzedaży. Po konfrontacji ofert sprzedaży i kupna oraz uzgodnieniu cen transakcje przeprowadzają maklerzy i wystawiają notę kupna sprzedaży. Kursy giełdowe po zakończeniu sesji są ogłaszane w formie notowań giełdowych lub zestawienia zwanego cedułą giełdową.

Na giełdzie mogą być zawierane transakcje:

 1. rzeczywiste (efektywne) charakteryzują się tym że towar jest dostarczany kupującemu i zapłata następuje przy dostawie towaru.

 2. Transakcje terminowe – opierają się na przewidywaniu przyszłych cen towarów. Kontrachenci ustalają cenę towaru na określony w przyszłości termin. W chwili rozwiązania transakcji nie następuje dostawa towaru, lecz jedno ze stron przekazuje drugiej stronie różnicę między ceną występującą na giełdzie w danym dniu.

Transakcje nierzeczywiste spełniają dwie funkcje:

 1.  
  1. transfer ryzyka pomiędzy wielu uczestników rynku

  2. tworzenie ceny rynkowej na przyszłe dostawy (transakcje terminowe realizowane są na Warszawskiej Giełdzie Towarowej i Giełdzie Poznańskiej)

Na początku lat 90’ powstało około 40 giełd lecz w wyniku konkurencji część z nich zbankrutowała lub połączyła się. Obecnie działa kilka większych giełd regionalnych np.: w Warszawie, Poznaniu, Olsztynie.

Nie spełniają one standardów europejskich i przez giełdy przechodzi około 10% towarów znajdujących się w obrocie. Akcjonariuszem WGT i PGT jest Agencja Rynku Rolnego, która poprzez te giełdy realizuje interwencyjny skup i sprzedaż produktów rolnych . KERN zaakceptował projekt ustawy o giełdach towarowych, która realizuje zasady działania giełd maklerskich. Organem wydającym zezwolenia oraz nadzorującym działalność giełd jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Oprócz giełd opracowano program budowy rynków rolno-hurtowych, które mają pomóc producentom rolnym w sprzedaży ich produktów. Centrum Hurtu Rolno - Spożywczego S.A powstało w Poznaniu, w Broniszach koło Warszawy , w budowie jest we Wrocławiu.

Podobne prace

Do góry