Ocena brak

Giełda papierów wartościowych

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Giełda papierów wartościowych to regularne, odbywające się w określonym miejscu, podporządkowane określonym normom i zasadom spotkania osób pragnących zawrzeć umowę kupna - sprzedaży oraz osób pośredniczących w zawieraniu transakcji, których przedmiot stanowią zamienne papiery wartościowe, przy czym ceny owych transakcji ustalone są na podstawie popytu i podaży, a następnie podawane do wiadomości publicznej.

Giełda papierów wartościowych stanowi regularnie odbywający się rynek dla jednorodnych pod względem właściwości towarów, których ceny kształtują się pod wpływem swobodnej gry popytu i podaży.

Wyróżniamy:

  • giełdę główną (oficjalną)

  • operacje przedgiełdowe i pogiełdowe

  • handel pozagiełdowy.

Wprowadzenie na giełdę to przeprowadzenie pierwszych obrotów, zapoczątkowanie notowań. Warunki konieczne przy wprowadzaniu na giełdę papieru wartościowego:

  • dopuszczenie do handlu giełdowego

  • wniosek o dopuszczenie w formie pisemnej sporządzony przez emitenta lub w jego imieniu przez jeden z reprezentowanych na giełdzie domów emisyjnych

  • do wniosku dołączony załącznik: tytuł emisji, wyciąg z rejestru handlowego

  • przed wprowadzeniem na giełdę papiery wartościowe nie mogą być przedmiotem transakcji na rynku urzędowym.

Papiery wartościowe nadające się do obrotu na giełdzie muszą spełniać 3 warunki:

  • musi ich być dużo

  • muszą być wzajemnie wymienialne

  • muszą być przenośne (transferowalne).

Podobne prace

Do góry