Ocena brak

GIEDROYĆ MELCHIOR bp.

Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012

ur. 1536, zm. 6 IV 1608,
litew. działacz kościelny.

Po przyjęciu 1572 święceń kapl.
został kustoszem kapituly wil.; j a k o bp elekt z wyboru kapituły
diec. żmudzkiej brał 1575 udział w poselstwie do Francji
do króla Henryka III Walezego; 1576 otrzyma! nominację
król. i prekonizację na bpstwo żmudzkie. Występowa! przeciw
szerzącemu się protestantyzmowi i protestował w związku
z przyznaniem przez króla Stefana Batorego przywilejów dla
in. wyznań; wobec braku księży w diec. żmudzkiej, zabiegał o
nich w diecezji wił.;

od 1581 kandydatów do stanu duch.
wysyłał na studia do Wilna; 1601 założył seminarium w
Worniach; zakładał nowe parafie i reaktywował dawne,
rewindykując zagarnięte przez protestantów kościoły i fundusze
k o ś c ; zorganizował dekanaty, budował i wyposażał,
dzięki pozyskiwanym fundacjom, kościoły;

wizytował diecezję,
zwalczając nawroty do dawnych wierzeń; uczynił też
ją ośrodkiem patriotyczno-religijnego i kulturalnego ruchu
litew.; w Poczwityniu założył misję dla Łotyszów; j a k o zwolennik
separatyzmu litew. sprzeciwiał się mianowaniu na
bpstwo wil. pochodzącego z Korony bpa B. Maciejowskiego;
zleci! M. —> Daukszy przełożenie na język litew. Katechizmu
D. de Ledesmy i Postylli J. Wujka; otaczał opieką historyka
i p o e t ę M. Stryj kowskiego.

 

S. Herbst, PSB VII 430-431; J. Ochmański, Litewski ruch narodowo-kulturalny w XIX wieku (do 1890), Białystok 1965; tenże. Biskupstwo wileńskie w średniowieczu. Ustrój i uposażenie, Pz 1972; J. Radziszewska, Maciej Stryjkowski, historyk - poeta epoki odrodzenia, Ka 1978, 35, 38, 125, 128; M.B. Topolska. Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie renesansu i baroku, Wr 1 9 8 4 .

Podobne prace

Do góry