Ocena brak

GIDZI (franc. guide - przewodnik)

Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013

Rodzaj konnej straży przybocznej, osłaniającej wodzów naczelnych. Bonaparte utworzył taki oddział w VI 1796, kiedy po bitwie pod Borghetto omal nie dostał się pod Valeggio do austr. niewoli. Na czele tej straży stanął kpt. (późniejszy marsz.) Bessieres. Z czasem z gidów rozwinął się psk. gwardii.

Oddziały takie mieli też niektórzy marszałkowie cesarstwa, m.in. Berthier. W Ks. Warszawskim oddział gidów, czyli przewodnich, osłaniał ks. Poniatowskiego w kampanii 1809. Z reguły do tej formacji wstępowali młodzi ludzie szlacheckiego, a nawet arystokratycznego pochodzenia.

Podobne prace

Do góry