Ocena brak

GHELLINCK JOSEPH de SJ

Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012

ur. 30 X 1872 w Gandawie,
zm. 4 I 1950 w Lowanium, historyk teologii, patrolog.

Do zakonu wstąpił 1889; po studiach filoz. w Lowanium
i Stonyhurst (Anglia) uczył się teologii w kolegium jez. w
Lowanium (1901-05), gdzie 1904 przyjął święcenia kapł.
(trzecią probację odbył 1905-06 w Linzu).

Metodę badań
nauk. ukształtował pod wpływem —> bollandystów; 1906-42
wykładał patrologię (od 1915 także historię dogmatów) w
Lowanium, a 1925-32 teologię pozyt. na G r e g o r i a n um w
Rzymie. Początkowo zajmował się teologią XII w., nast.
pisarstwem c h r z ę ś ć od okresu starożytności kośc. do Sobor
u Tryd.; zainicjował badania nad różnymi doktrynami
chrzęść, i współuczestniczył w powołaniu 1922 w Lowanium
serii wyd. Spicilegium sacrum lovaniense; będąc bibliotekarzem
kolegium (1909-41) i bibliofilem, zajmował się także
historią bibliotekarstwa.

G. cechowała rozległa wiedza
i ostry zmysł kryt.; z j e go dorobku, liczącego ok. 150 pozycji
(książki i artykuły) oraz ok. 1000 recenzji, najważniejsze
są prace z zakresu historii teologii - L'Eucharistie au XII"
siècle en Occident (DThC V 1233-1302), Le mouvement
théologique au XII1' siècle (P 1924, Bg 19482 ) , Pour l'histoire
du mot „Sacramentum" (Lv 1924), Littérature latine au Moyen
Age (I-II, P 1939), L'essor de la littérature latine au XIIe siècle
( I - I I , Bru 1946) oraz patrystyczne Les exercises pratiques du
„séminaire" en théologie (Bg 1934, 19482 ) i Patristique et Moyen
Age (LUI, Bru 1946-48, I, P 19492 ) , która stanowi główne
dzieło G.

 

J. Levie, In memoriam, NRTh 82(1950) 158-173; E. de Moreau, Le révérend l'ère Joseph de G. (1872-1950), w: Mélanges Joseph G. SJ, Ge 1951,1 1-39, 41-112 (bibliogr.); Ch. Martin. Catholicisme IV 1907-1908.

Podobne prace

Do góry