Ocena brak

Gerontologia - Na czym polega skala wieku sprawnościowego

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Skala wieku sprawnościowego - to miara starzenia się człowieka

Wskaźnik wieku sprawnościowego (parametry wydolnościowe), bada się wtedy różne parametry wydolności organizmu

Przyczyną utraty sprawności i przedwczesnej śmierci są zazwyczaj choroby przewlekłe. Zmiany starcze odgrywają rolę czynnika torującego drogę patologii. Odróżnienie choroby od inwolucji nie zawsze jest możliwe.

Pełna ocena stanu zdrowia stanowi istotny element kompleksowej oceny geriatrycznej, będącej wielokierunkowym procesem diagnostycznym, mającym na celu określenie wydolności czynnościowej, poznawanie potrzeb zdrowotnych, psychologicznych oraz socjalnych osób w podeszłym wieku. Sprawność ruchowa, jako jeden z elementów kompleksowej oceny geriatrycznej, ma jednocześnie bezpośredni i pośredni wpływ na zdolność do wykonywania czynności życia codziennego, a tym samym na jakość życia pacjentów. Bezpośrednio wiąże się ona również z liczbą upadków, zaliczanych do „wielkich problemów geriatrycznych”.

Natomiast zaburzenia chodu i równowagi, które nasilają się z wiekiem, stanowią istotny czynnik ryzyka upadków. Wymienia się je wśród endogennych przyczyn upadków — podobnie jak choroby oczu, uszu oraz inne choroby przewlekłe wieku podeszłego. Warto również wspomnieć o egzogennych przyczynach upadków, związanych między innymi z warunkami zamieszkania osoby w podeszłym wieku. Upadki zalicza się do „wielkich problemów geriatrycznych”, ponieważ między innymi w ich następstwie populacja ludzi starszych cechuje się największą śmiertelnością oraz niepełnosprawnością.

Do góry